กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด :
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายละเอียด : พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา #๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ทางเดินแห่งความสำเร็จ ใครที่ได้เดินผ่านทางเดินนี้..ชีวิตจะประสบความสำเร็จ..เพราะมันคือ ทางเดินที่เต็มไปด้วยความหวังดี เต็มไปด้วยคำอวยพรอันศักดิ์ ของครู อาจารย์ที่ประสิทธิ์ประศาสตร์วิชา..ให้นักศึกษา และคือประเพณีของอีสานเหนือเป็นประจำทุกปี..ว่าใครที่ได้เดินผ่านเส้นทางนี้ ชีวิตจะมีแต่ความสุข มีความทุกข์ก็จะมีความอดทน มีพละกำลังใจการสู้ชีวิต
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

บรรยากาศการซ้อมรับใบประกาศนียบัตรบรรยากาศการซ้อมรับใบประกาศนียบัตร
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศการซ้อมรับใบประกาศนียบัตร ปวช. และ ปวส.ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อ.เมือง
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2559กิจกรรมอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด : ร่วมรูปภาพกิจกรรมอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ดร.ดวงนภา มกรานุรักษ์ ผู้รับใบอนุญาต มาเป็นประธานในพิธี ได้ให้โอวาทกับผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช3 และปวส 2 และในมอบรางวัล การแข่งขันทักษะทางวิชาการ่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ร่วมภาพกิจกรรม "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านสายอาชีพ"ร่วมภาพกิจกรรม "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านสายอาชีพ"
รายละเอียด : ร่วมภาพกิจกรรม "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านสายอาชีพ"เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107