กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาทวิภาคีอีสานเดินทางไปฝึกอาชีพเหนือบริษัท โฮมโปรดักส์ชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน (Home pro)นักศึกษาทวิภาคีอีสานเดินทางไปฝึกอาชีพเหนือบริษัท โฮมโปรดักส์ชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน (Home pro)
รายละเอียด : นักศึกษาทวิภาคีอีสานเดินทางไปฝึกอาชีพเหนือบริษัท โฮมโปรดักส์ชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน (Home pro)
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการอาชีวศึกษาเอกชน ร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนโครงการอาชีวศึกษาเอกชน ร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน
รายละเอียด : โครงการอาชีวศึกษาเอกชน ร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ วันที่ 29-30 พ.ค. 2562
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การบริจาคโลหิต 2/2562การบริจาคโลหิต 2/2562
รายละเอียด : การบริจาคโลหิต 2/2562 ณ ห้องประชุม ฉางข้าว วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นิเทศนักศึกษา บริษัท Fujikura Electronic (ประเทศไทย) จำกัดนิเทศนักศึกษา บริษัท Fujikura Electronic (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด : นิเทศนักศึกษา บริษัท Fujikura Electronic (ประเทศไทย) จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือเดินทางไปฝึกวิชาชีพ บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานอยุธยา)นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือเดินทางไปฝึกวิชาชีพ บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานอยุธยา)
รายละเอียด : ภาพบรรรยากาศ นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือเดินทางไปฝึกวิชาชีพ บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานอยุธยา)
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86