กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

การนเิทศนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ ฮอนด้าการนเิทศนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ ฮอนด้า
รายละเอียด : การนเิทศนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ ฮอนด้า
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การนเิทศนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ Pioneerการนเิทศนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ Pioneer
รายละเอียด : การนิเทศนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ Pioneer ที่กำลังจะสำเร็จการฝึกอาชีพ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.
รายละเอียด : นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมสานสัมพันธ์ นักศึกษา Freshy ปวช1.กิจกรรมสานสัมพันธ์ นักศึกษา Freshy ปวช1.
รายละเอียด : กิจกรรมสานสัมพันธ์ นักศึกษา Freshy ปวช1.
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รายละเอียด : นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33