กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

การประกวด Freshy อีสานเหนือ และการประกวด MR. & MISS และ อีสานเหนือโมเดล ปีการศึกษา 2565การประกวด Freshy อีสานเหนือ และการประกวด MR. & MISS และ อีสานเหนือโมเดล ปีการศึกษา 2565
รายละเอียด : การประกวด Freshy อีสานเหนือ และการประกวด MR. & MISS และ อีสานเหนือโมเดล ปีการศึกษา 2565 ยินดีกับผู้ที่ได้ตำแหน่งเกียรติยศไปครอง E09นายปริญญา สมีงาม สาขาพาณิชยกรรม ตำแหน่ง เดือนอีสานเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 E14นางสาวภาวิดา ด่านป้อม สาขาช่างยนต์ ตำแหน่ง ดาวอีสานเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 E33นายเดธาธร พิมพ์ธรรม สาขาการตลาด ตำแหน่ง Mr.อีสานเหนือโมเดล ประจำปีการศึกษา 2565 E20นาวสาวธิญานนท์ ใจคุ้มเก่า สาขาการตลาด ตำแหน่ง Miss อีสานเหนือโมเดล ประจำปีการศึกษา 2565 E34นางสาวมนัสนันท์ จันทร์ศร สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ตำแหน่ง ขวัญใจอีสานเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาเดินทางเข้าฝึกงานระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด รอบ 3/2565 รุ่นG-46นักศึกษาเดินทางเข้าฝึกงานระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด รอบ 3/2565 รุ่นG-46
รายละเอียด : นักศึกษาเดินทางเข้าฝึกงานระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด รอบ 3/2565 รุ่นG-46 จำนวน 80คน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาสาขา Digital Marketing และสาขาการตลาด ร่วมงานสัมมนาหัวข้อ เรื่อง “ สร้างตัวตน สร้างยอดขายหลักล้านจาก Tiktok ” จัดโดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัยนักศึกษาสาขา Digital Marketing และสาขาการตลาด ร่วมงานสัมมนาหัวข้อ เรื่อง “ สร้างตัวตน สร้างยอดขายหลักล้านจาก Tiktok ” จัดโดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
รายละเอียด : นักศึกษาสาขา Digital Marketing และสาขาการตลาด ร่วมงานสัมมนาหัวข้อ เรื่อง “ สร้างตัวตน สร้างยอดขายหลักล้านจาก Tiktok ” จัดโดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความยินดีกับ เบอร์ 4 พรรคเสรีเขียวขาว ได้รับเลือกตั้งให้เป็นตัวแทน “องค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย” (อวท.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือขอแสดงความยินดีกับ เบอร์ 4 พรรคเสรีเขียวขาว ได้รับเลือกตั้งให้เป็นตัวแทน “องค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย” (อวท.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดีกับ เบอร์ 4 พรรคเสรีเขียวขาว ได้รับเลือกตั้งให้เป็นตัวแทน “องค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย” (อวท.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565
รายละเอียด : พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107