กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงนามสัญญาความร่วมมือ กับบริษัทยักษ์ใหญ่ลงนามสัญญาความร่วมมือ กับบริษัทยักษ์ใหญ่
รายละเอียด : พิธีการลงนามความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีเปิดหน้ากลองอันศักดิ์สิทธ์พิธีเปิดหน้ากลองอันศักดิ์สิทธ์
รายละเอียด : ร่วมพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำวิลัยฯ กับคณะผู้บริหาร และนักเรียนมังกรอีสานเหนือ ประจำปี 2558 ขอบารมีองค์เจ้าปู่-ย่าอุดรธานีคุ้มครองลูกอีสานเหนือคณะมังกรทองเกือบ 300 คน รวมถึงทีมครูบุคลากรอีสานเหน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

อีสานเหนือโมเดล ทวิภาคีไทยเเท้อีสานเหนือโมเดล ทวิภาคีไทยเเท้
รายละเอียด : ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและอาจารย์ "อีสานเหนือโมเดล ทวิภาคีไทยเเท้" วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรธาดา จ.ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมเเพบริหารธุรกิจ จ.ขอนเเก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา จ.ขอนแก่น วิทย
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาและคณาจารย์ที่เข้าเยียมชมและรับฟังบรรยายสรุปยินดีต้อนรับ นักศึกษาและคณาจารย์ที่เข้าเยียมชมและรับฟังบรรยายสรุป
รายละเอียด : โครการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้บริหารด้านอาชีวศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) หลักสูตรครุศาตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (G-TEM)
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
รายละเอียด : การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107