กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

การนิเทศนักศึกษาทวิภาคี บริษัทโทโฮกุ ไพโอเนียร์ ประเทศไทย จำกัดการนิเทศนักศึกษาทวิภาคี บริษัทโทโฮกุ ไพโอเนียร์ ประเทศไทย จำกัด
รายละเอียด : การนิเทศนักศึกษาทวิภาคี บริษัทโทโฮกุ ไพโอเนียร์ ประเทศไทย จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การจัดสัมมนาวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง “การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า” วิทยากรโดย คุณลดาวรรณ แก้วประเสริฐ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการการจัดสัมมนาวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง “การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า” วิทยากรโดย คุณลดาวรรณ แก้วประเสริฐ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
รายละเอียด : วันพธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ได้มี การจัดสัมมนาวิชาชีพในหัวข้อเรื่อง “การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า” วิทยากรโดย คุณลดาวรรณ แก้วประเสริฐ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ ณ ห้องประชุมโรงสี เวลา 8:30 - 12.00น. โดยมี นางสาวสุดฤทัย ชัยแสงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน จัดโดย นักเรียนระดับปวช. ปีที่ 3 สาขาการตลาด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การจัดสัมมนาวิชาชีพในหัวข้อเรื่อง “แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต” วิทยากรโดย ดร. อิสเรศนณุชิตภ์ จันทร์ศรี ผอ. สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์อาเซียนการจัดสัมมนาวิชาชีพในหัวข้อเรื่อง “แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต” วิทยากรโดย ดร. อิสเรศนณุชิตภ์ จันทร์ศรี ผอ. สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์อาเซียน
รายละเอียด : ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 11.30 น. ได้มี การจัดสัมมนาวิชาชีพในหัวข้อเรื่อง “แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต” วิทยากรโดย ดร. อิสเรศนณุชิตภ์ จันทร์ศรี ผอ. สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์อาเซียน ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จัดโดย นักเรียนระดับ ปวชปี3 ช่างยนตฯ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีกล่าวอาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562พิธีกล่าวอาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562
รายละเอียด : พิธีกล่าวอาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การจัดสัมมนาวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง “กุญแจแห่งความสำเร็จ ของธุรกิจชานมไข่มุก” วิทยาการโดย คุณอภิชัย  ศิริสม(ร้าน Mongni Café)การจัดสัมมนาวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง “กุญแจแห่งความสำเร็จ ของธุรกิจชานมไข่มุก” วิทยาการโดย คุณอภิชัย  ศิริสม(ร้าน Mongni Café)
รายละเอียด : การจัดสัมมนาวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง “กุญแจแห่งความสำเร็จ ของธุรกิจชานมไข่มุก” วิทยาการโดย คุณอภิชัย  ศิริสม เจ้าของกิจการร้าน Mongni Café ณ ห้องประชุมโรงสี ในพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 8:30 - 12.00น. โดยมี นายเริงศักดิ์ ไชยคำแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน จัดโดยนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/5 สาขาการบัญชี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86