กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศการมอบใบ Certificate การสอบเกรด มาตรฐานยามาฮ่าภาพบรรยากาศการมอบใบ Certificate การสอบเกรด มาตรฐานยามาฮ่า
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศการมอบใบ Certificate การสอบเกรด มาตรฐานยามาฮ่า
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษา ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบ อีสานเหนือ Character Design Contest 2020พิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษา ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบ อีสานเหนือ Character Design Contest 2020
รายละเอียด : พิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษา ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบ อีสานเหนือ Character Design Contest 2020 ซึ่งเป็นการออกแบบ Sticker ของบุคลิก ตัวการ์ตูน สัญลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ผลการประกวด ได่แก่ 1.รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน น้องเมล็ดข้าว นายนัฐวุฒิ สุภดี ปวช.3/6 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายกวินท์ ชัยบุรี ปวช.3/7 3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายจิตริน ชัยบุรี ปวช.3/7 4.รางวัลชมเชย นายศิริรัตน์ บุญนะที ปวช.3/7 5.รางวัล Popular Vote นายกิตติภณ ฟักทอง ปวช.3/7 ขอขอบพระคุณ คุณอนุพงษ์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ดร.ดวงนภา มกรานุรักษ์ ผู้รับใบอนุญาต ผอ.เฉลิมพล วุฒินันทนิศา ผู้อำนวยการ คณะกรรมการผู้ตัดสิน และอาจารย์ทุกท่าน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีมอบเข็ม นักศึกษาทุน กสศ.พิธีมอบเข็ม นักศึกษาทุน กสศ.
รายละเอียด : พิธีมอบเข็ม นักศึกษาทุน กสศ.
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

คณะผู้บริหารและอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ร่วมถวายพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีคณะผู้บริหารและอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ร่วมถวายพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
รายละเอียด : คณะผู้บริหารและอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ร่วมถวายพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 7 (รอบชิงชนะเลิศ)การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 7 (รอบชิงชนะเลิศ)
รายละเอียด : การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 7 (รอบชิงชนะเลิศ) ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จำนวน 6 วง ผู้ชนะเลิศได้แก่ วงจับจูด , รองชนะเลิศอันดับ 1 วงสเกลลา , รองชนะเลิศอันดับ 2 DJ amazing , ชมเชย วง PAPSAN , POPULAR VOTE วงโคจร ในการจัดกิจกรรมรอบชิงชนะเลิศนี้ งานยาเสพติด ขอขอบพระคุณ ดร.ดวงนภา มกรานุรักษ์ ผู้รับใบอนุญาต ผอ.เฉลิมพล วุฒินันทนิศา ผู้อำนวยการ รองฯกิตติพงษ์
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107