กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดน รุ่นที่ 3 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจ.อุดรธานีที่ 1โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดน รุ่นที่ 3 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจ.อุดรธานีที่ 1
รายละเอียด : วันที่ 13 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีสานเหนือได้ส่งตัวแทนนักศึกษา 20 คน เข้าอบรมโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดน รุ่นที่ 3 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจ.อุดรธานีที่ 1 การอบรมจัดขึ้นในวันที่ 13-15 มกราคม 2562 โดย การอบรมครั้งนี้ นักศึกษาต้องงดใช้โทรศัพท์มือถือ และทำกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ห่างไกลยาเสพติด และบทเรียนเรื่องยาเสพติดให้โทษอย่างไร
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ทำกิจกรรมจิตอาสาวัดโนนสวรรค์ บ้านโนนงาม(อดรธานี)นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ทำกิจกรรมจิตอาสาวัดโนนสวรรค์ บ้านโนนงาม(อดรธานี)
รายละเอียด : วันที่ 11 มกราคม 2562 นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ทำกิจกรรมจิตอาสาวัดโนนสวรรค์ บ้านโนนงาม(อดรธานี)
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การบริจาคโลหิต 7/2561การบริจาคโลหิต 7/2561
รายละเอียด : วันที่ 9 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เข้ารับบริจาคโลหิตครั้งที่ ึ7/2561 โดย นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ ชัยแสงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำคณะครู อาจารย์ นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ จากเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี วันนี้ คณะครูอาจารย์ ลูกๆอีสานเหนือ ร่วมกันบริจาค โลหิตด้วยใจ ยอดผู้บริจาคโลหิต 138 คน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกกรม ส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่ 2562กิจกกรม ส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่ 2562
รายละเอียด : กิจกกรม ส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่ 2562
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลในสถานศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนโครงการพัฒนาระบบข้อมูลในสถานศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
รายละเอียด : วันที่ 24 ธันวาคม 2561วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้ส่งตัวแทนฝ่ายกิจการนักศึกษาได้เข้าร่วมการประชุม ติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาระบบข้อมูลในสถานศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งได้ระดมความคิดแนวทาง กิจกรรมต่างๆ การดำเนินการงาน ที่มากมายหลายหลากวิธี ทั้งนี้ทางงานกิจการนักศึกษาจะนำสิ่งที่ได้จากการประชุมใน ครั้งนี้ไปดำเนินงานในวิทยาลัยให้สำเร็จลุล่วงต่อไป
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86