กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

การฝึกอบรม เรื่อง “มนุษย์ปัจจัย เพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน” วิทยากรพิเศษ นาวาอากาศเอก สุวรรณ  ภู่เต็งการฝึกอบรม เรื่อง “มนุษย์ปัจจัย เพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน” วิทยากรพิเศษ นาวาอากาศเอก สุวรรณ  ภู่เต็ง
รายละเอียด : วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้มีการจัด การฝึกอบรม เรื่อง “มนุษย์ปัจจัย เพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน” Human Factors for sustainable Road SAafety โดยวิทยากรพิเศษ นาวาอากาศเอก สุวรรณ ภู่เต็ง จากมูลนิธิสำนึกบุญคุณแผ่นดินไทย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ประธานในการเปิดงานการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีมอบทุนการศึกษาวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงพิธีมอบทุนการศึกษาวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
รายละเอียด : วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ให้ เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการ “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้กับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษา ๓๙ แห่ง จากวิทยาลัยทั่วประเทศไทย และ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในจังหวัดอุดรธานี ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากกองทุนเพื่อความเสมอทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งมีจำนวนผู้ได้รับทุน ทั้งสิ้น ๑๐๘ คน แบ่งเป็น ทุนต่อเนื่อง ๕ ปี จำนวน ๕๘ และทุน ปวส. ทุนต่อเนื่อง ๒ ปี จำนวน ๓๐ คน รวมเป็นเงินทุนการศึกษาที่ได้รับทั้งสิ้น ๕๑,๕๕๘,๐๐๐ (ห้าสิบเอ็ดล้าน ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาท) มีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๔๐๐ คน ภายในงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียน ที่ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา ให้มีโอกาสเข้ารับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จำนวน ๓๘ โรงเรียน นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ปกครองและให้โอวาทกับนักศึกษาที่ได้รับทุนด้วย
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

แผนกคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดูงาน อิชิตัน ตันแลนด์และ บริษัท WORK POINT จำกัดแผนกคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดูงาน อิชิตัน ตันแลนด์และ บริษัท WORK POINT จำกัด
รายละเอียด : แผนกคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดูงาน อิชิตัน ตันแลนด์และ บริษัท WORK POINT จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

แผนกช่างยนต์ทเข้าศึกษาดูงาน เขื่อนศรีนครินทร์ และ บริษัทยามาฮ่า ประเทศไทย จำกัดแผนกช่างยนต์ทเข้าศึกษาดูงาน เขื่อนศรีนครินทร์ และ บริษัทยามาฮ่า ประเทศไทย จำกัด
รายละเอียด : แผนกช่างยนต์ทเข้าศึกษาดูงาน เขื่อนศรีนครินทร์ และ บริษัทยามาฮ่า ประเทศไทย จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

แผนกการบัญชีเข้าศึกษาดูงานโรงงานอิชิตัน ตันแลนด์ และโรงงานกษาปณ์แผนกการบัญชีเข้าศึกษาดูงานโรงงานอิชิตัน ตันแลนด์ และโรงงานกษาปณ์
รายละเอียด : แผนกการบัญชีเข้าศึกษาดูงานโรงงานอิชิตัน ตันแลนด์ และโรงงานกษาปณ์
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107