กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

การสัมนาวิชาชีพเรื่อง เปิดโลกความรู้สู่ประตูความสำเร็จ ตอน ความปลอดภัยในชีวิตประจำวันการสัมนาวิชาชีพเรื่อง เปิดโลกความรู้สู่ประตูความสำเร็จ ตอน ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน
รายละเอียด : วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นักเรียนสาขาพาณิชยการชั้นปีที่ 3ได้ดำเนินการจัดสัมมนาวิชาชีพ เรื่อง เปิดโลกความรู้สู่ประตูความสำเร็จ ตอน ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน วิทยากรโดย ดาบตำรวจพูลทรัพย์ ศรีปัจฉิม ณ ห้องประชุมโรงสี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศการทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2561ภาพบรรยากาศการทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศการทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมลงแขกดำนา โครงการอีสานเหนือเกษตรพลัสกิจกรรมลงแขกดำนา โครงการอีสานเหนือเกษตรพลัส
รายละเอียด : วันที่ 3 ส.ค. 61 เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ คุณอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการ และ ดร. ดวงนภา มกรานุรักษ์ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมลงแขกดำนา โครงการอีสานเหนือเกษตรพลัส ในกิจกรรมครั้งนี้ มีนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 และแขกชาวต่างชาติ ที่ให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรมถอนกล้า ดำนา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการทำนา และชีวิตของชาวนาในการที่จะทำนาแต่ละครั้งต้องมีการวางแผนอะไรบ้าง ซึ่งรวมถึงในกิจกรรมครั้งนี้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคี ในการทำงานร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป ซึ่งในกิจกรรมวันนี้นักเรียนได้ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือดีมาก
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการ สร้างเสริม สร้างชีวิต สร้างธรรม (3ส)โครงการ สร้างเสริม สร้างชีวิต สร้างธรรม (3ส)
รายละเอียด : วันที่ 1 ส.ค.61 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฉางข้าว วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.กิตติพงษ์ ชัยแสงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยฝ่ายกิจกรรมร่วมกับแผนกทักษะชีวิต ได้จัดกิจกรรมอบรม สร้างเสริม สร้างชีวิต สร้างธรรม (3ส) ซึ่งนักศึกษาที่เข้าอบรมในระดับชั้น ปวช.1 โดยมีพระวิทยากร พระอธิการประชัน อาภัสสโร และ เจ้าอธิการสุขสวัสดิ์ ทีระปัญโญ จากวัดป่าอุ่มจาน ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดภูมิคุ้มกันที่ดีกับตนเอง สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในครั้งนี้นักศึกษาให้ความสนใจอย่างมากในการอบรมในครั้งนี้
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมค่ายจริยธรรมและจิตอาสาสำหรับ นศ ปวช.2 ช่างยนต์กิจกรรมค่ายจริยธรรมและจิตอาสาสำหรับ นศ ปวช.2 ช่างยนต์
รายละเอียด : วันที่ 1 ส.ค.61 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.กิตติพงษ์ ชัยแสงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่ายจริยธรรมและจิตอาสาสำหรับ นศ ปวช.2 ช่างยนต์ โดยกิจกรรมช่วงได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สภ.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี ในการอบรม โดยได้รับความรู้กฎหมายจราจรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและพิษภัยเมื่อเข้าไปยุ่งกับยาเสพติดและสามารถนำใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในครั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายและการ ยก1ตัวอย่างกรณีศึกษา นักศึกษาให้ความสนใจอย่างมากในการอบรมในครั้งนี้ กิจกรรมช่วงบ่ายได้นำนักศึกษาเข้าบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดโนนสวรรค์ ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีกิจกรรม ทำความสะอาดบริเวณวัด ศาลา ห้องน้ำ ปลูกป่า และได้ถวายอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107