กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศพิธีีเปิด อีสานเหนือเกมส์ ครั้งที่ 17ภาพบรรยากาศพิธีีเปิด อีสานเหนือเกมส์ ครั้งที่ 17
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศ พิธีเปิด กีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560 "อีสานเหนือเกมส์ ครั้งที่ 17 " ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาอีสานเหนือเกมส์ ครั้งที่ 17ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาอีสานเหนือเกมส์ ครั้งที่ 17
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาภายในประปีการศึกษา 2560 " อีสานเหนือเกมส์ ครั้งที่ 17 " ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศการ "ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) "ภาพบรรยากาศการ "ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) "
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศการ "ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) " วันที่ 16-17 ธันวาคม 2560
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม" ล้างทำความสะอาดน้ำยางพารา และเศษสิ่งสกปรกอื่นๆบนถนนสายหลัก (ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๑) "กิจกรรม" ล้างทำความสะอาดน้ำยางพารา และเศษสิ่งสกปรกอื่นๆบนถนนสายหลัก (ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๑) "
รายละเอียด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาเหนือร่วมกิจกรรม" ล้างทำความสะอาดน้ำยางพารา และเศษสิ่งสกปรกอื่นๆบนถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2021(แยกดงไร่) เวลา 08.00 - 12.00 วันที่ 14 ธ.ค. 2560
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาชมรมลูกทุ่งอีสานเหนือ ,ชมรมแดนซ์เซอร์ และน้องอีสานและน้องเหนือ ร่วมแสดงในงานทุ่งศรีเมืองนักศึกษาชมรมลูกทุ่งอีสานเหนือ ,ชมรมแดนซ์เซอร์ และน้องอีสานและน้องเหนือ ร่วมแสดงในงานทุ่งศรีเมือง
รายละเอียด : นักศึกษาชมรมลูกทุ่งอีสานเหนือ ,ชมรมแดนซ์เซอร์ และน้องอีสานและน้องเหนือ ร่วมแสดงในงานทุ่งศรีเมือง ปี 2560
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86