กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม " ลูกเขียวขาว อำลาสถาบัน " ประจำปีการศึกษา 2561กิจกรรม " ลูกเขียวขาว อำลาสถาบัน " ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด : กิจกรรม " ลูกเขียวขาว อำลาสถาบัน " ประจำปีการศึกษา 2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการฝึกอบรม"การเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสร้างสามัคคีปรองดอง"โครงการฝึกอบรม"การเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสร้างสามัคคีปรองดอง"
รายละเอียด : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรีนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม"การเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสร้างสามัคคีปรองดอง" เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนทุกภาคส่วน เกิดความรักสามัคคี มีความปรองดอง เกิดความมีจิตอาสา และอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสันติ จัดโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี (กอ.รมน. จังหวัด อ.ด.)
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การประชุมประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน รับสมัครงาน part time นักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานีการประชุมประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน รับสมัครงาน part time นักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
รายละเอียด : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าร่วม การประชุมประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน รับสมัครงาน part time นักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุม รวงข้าว วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นิเทศนักศึกษาทวิภาคีฮอนด้าออโตโมบิล ประเทศไทย จํากัดนิเทศนักศึกษาทวิภาคีฮอนด้าออโตโมบิล ประเทศไทย จํากัด
รายละเอียด : นิเทศนักศึกษาทวิภาคีฮอนด้าออโตโมบิล ประเทศไทย จํากัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นิเทศนักศึกษาฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัดนิเทศนักศึกษาฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
รายละเอียด : นิเทศนักศึกษาฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107