กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

การบริจาคโลหิตการบริจาคโลหิต
รายละเอียด : เพราะเราเชื่อว่าการสร้าง การเสียสละ คือหนึ่งในกระบวนการในการสร้างคน วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือเราสอนนักศึกษาให้รู้จักการให้ ผ่านการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ วิทยาลัยจะบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกๆ 3 เดือน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งวิชาคน ที่เราสร้างให้เด็กของเราให้เป็นผู้เสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นคนดีของสังคม ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เป็นวิทยาลัยที่มียอด บริจาคโลหิตมากที่สุดในประเทศไทย และวันนี้ ต้นแบบของเรา คุณอนุพงษ์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ รับมอบเข็มประกาศเกียรติคุณการบริจาคครั้งที่ 60 และร่วมบริจาคโลหิตเป็นครั้งที่ 72 , ดร.ดวงนภา มกรานุรักษ์ ผู้รับใบอนุญาต ครั้งที่ 39 , ว่าที่ รต.กิตติพงษ์ ชัยแสงฤทธิ์ ครั้งที่ 72
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การประกวดดาว-เดือน MR.&MISS อีสานเหนือโมเดล ประจำปีการศึกษา 2563การประกวดดาว-เดือน MR.&MISS อีสานเหนือโมเดล ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียด : การประกวดดาว-เดือน MR.&MISS อีสานเหนือโมเดล ประจำปีการศึกษา 2563
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การเปิดประชุมสภาองค์การนักวิชาชีพในอนาคต วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ครั้งที่ 1 และ พิธีแต่งตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคต (อวท.) ประจำปี 2563การเปิดประชุมสภาองค์การนักวิชาชีพในอนาคต วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ครั้งที่ 1 และ พิธีแต่งตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคต (อวท.) ประจำปี 2563
รายละเอียด : การเปิดประชุมสภาองค์การนักวิชาชีพในอนาคต วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ครั้งที่ 1 และ พิธีแต่งตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคต (อวท.) ประจำปี 2563 โดยมีผู้อำนวยการใหญ่ คุณอนุพงษ์ มกรานุรักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ และมีผู้อำนวยการเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและคณะครูอาจารย์เขาร่วมงานดังกล่าว เพื่อเป็นความภาคภูมิใจของคณะกรรมการ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ และได้รับมอบบัตรประจำตัวคณะกรรมการฯเพื่อความเป็นเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตัวแทนแกนนำ อีกทั้งคณะกรรมการ ได้มีโอกาสแสดงนโยบายและวิสัยทัศน์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นตัวอย่างที่ดี แก่นักเรียนนักศึกษาทั้งวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการองค์การวิชาชีพแห่งอนาคต วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จำนวนทั้งสิ้น 42 คน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย
รายละเอียด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ร่วมกับ บริษัทยามาฮ่า ประเทศไทย จำกัด และ บริษัทเจียงอุดร จำกัด เปิดการอบรมขับขี่ปลอดภัย ให้กับนักวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการ "เปิดโลกอาสาพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม”โครงการ "เปิดโลกอาสาพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม”
รายละเอียด : กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียน ของแกนนำนักศึกษาทุนกสศ.ทั้ง 5 คน ที่เป็นตัวแทนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ในโครงการ "เปิดโลกอาสาพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม” ที่ จ.กรุงเทพมหานคร
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107