กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาทวิภาคีฮอนด้าอีสานเหนือ เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด อยุธยานักศึกษาทวิภาคีฮอนด้าอีสานเหนือ เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด อยุธยา
รายละเอียด : นักศึกษาทวิภาคีฮอนด้าอีสานเหนือ เดินทาง เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด อยุธยา
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ปฐมนิเทศ ผู้ปกครองและนักศึกษาทวิภาคีฮอนด้าอีสานเหนือ เดินทางไปฝึกงาน ที่บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัดปฐมนิเทศ ผู้ปกครองและนักศึกษาทวิภาคีฮอนด้าอีสานเหนือ เดินทางไปฝึกงาน ที่บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด : ปฐมนิเทศ ผู้ปกครองและนักศึกษาทวิภาคีฮอนด้าอีสานเหนือ เดินทางไปฝึกงาน ที่บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

อีสานเหนือศูนย์บริการ สงกรานต์ปลอดภัยอีสานเหนือศูนย์บริการ สงกรานต์ปลอดภัย
รายละเอียด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ พร้อมบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรี ให้ทุกท่านถึงบ้านอย่างปลอดภัย พร้อม ในการเดินทางสงกรานต์ปลอดภัย
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีไหว้ครู นักศึกษาระดับ ปวส. ทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล (Freshy)พิธีไหว้ครู นักศึกษาระดับ ปวส. ทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล (Freshy)
รายละเอียด : พิธีไหว้ครู นักศึกษาระดับ ปวส. ทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล (Freshy) และพิธีสู่ขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคล นักศึกษาได้รับพรและคำอวยพรก่อนเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

คณะอาจารย์และนักศึกษาอีสานเหนือ Freshy รุ่นใหม่ บริจาคโลหิตคณะอาจารย์และนักศึกษาอีสานเหนือ Freshy รุ่นใหม่ บริจาคโลหิต
รายละเอียด : ชีวิตต่อชีวิต คือการให้ที่ยิ่งใหญ่” ปลูกฝังการเป็นผู้ให้ มีจิตใจที่เสียสละ คณะอาจารย์และนักศึกษาอีสานเหนือ Freshy รุ่นใหม่ บริจาคโลหิต เราสร้างการมีจิตสาธารณะตลอดระยะเวลา 17 ปี เป็นวิทยาลัยที่สอนให้รู้จักการให้ ไม่มีการให้ใดที่ยิ่งใหญ่เท่ากับการให้ชีวิต ด้วยการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86