กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกงานในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกงานในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด : การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกงานในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพ บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพ บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด : พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพ บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou ) กับบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou ) กับบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ นำโดยคุณอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้เข้าร่วมงานพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou ) กับบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือยังได้รับรางวัลวิทยาลัยที่ทำทวิภาคีดีเด่น มาตลอดระยะเวลา 10 ปี สะท้อนถึงความเป็นต้นแบบในด้านจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ที่เป็นต้นแบบ นักศึกษาสำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Honda มากกว่า 3,000 คนตลอดระยะเวลา 13 ปี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการ เยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2561 “เยาวชนรักษ์น้ำ รักษ์ธรรมชาติ”โครงการ เยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2561 “เยาวชนรักษ์น้ำ รักษ์ธรรมชาติ”
รายละเอียด : ตัวแทนนักศึกษาเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยี อีสานเหนือ จำนวน 5 คน เข้าร่วม โครงการ เยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2561 “เยาวชนรักษ์น้ำ รักษ์ธรรมชาติ” ณ หนองหาน แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107