กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

การอบรมเรื่อง “การฟังอย่างลึกซึ้ง” โดย อ.ศรุตา เปรมใจชื่น และทีมงาน UBIBการอบรมเรื่อง “การฟังอย่างลึกซึ้ง” โดย อ.ศรุตา เปรมใจชื่น และทีมงาน UBIB
รายละเอียด : ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จ.อุดรธานี นายอนุพงค์ มกรานุรักษ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.กิตติพงษ์ ชัยแสงฤทธิ์ นำนักศึกษา ปวส.ชั้นปีที่ 2 และคณะครูอาจารย์ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง “การฟังอย่างลึกซึ้ง” โดย อ.ศรุตา เปรมใจชื่น และทีมงาน UBIB ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และธนาคารจิตอาสา ในโครงการเพื่อนรับฟัง-ภูมิภาค Volunteer Dialogue กิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องของการฟังอย่างไร เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ในใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้งการฟังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดี ที่ให้นักศึกษาสามารถนำมาปรับใช้กับตัวเอง ชุมชน ครอบครัว เพื่อน และการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม การเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2561กิจกรรม การเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด : กิจกรรม การเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 ภุมภวาปี ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2562
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 33การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 33
รายละเอียด : การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 33 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ อำเภอกันทรารย์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 2 -3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม กยศ รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิต เพื่อมนุษย์ ปีที่ 6กิจกรรม กยศ รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิต เพื่อมนุษย์ ปีที่ 6
รายละเอียด : วันที่ 30 มกราคม 2562 นักเรียและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้เข้าร่วมกิจกรรม กยศ รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิต เพื่อมนุษย์ ปีที่ 6 ณ หอ ประขุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม วันวิชาการ "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านสายอาชีพ" ครั้งที่ 3กิจกรรม วันวิชาการ "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านสายอาชีพ" ครั้งที่ 3
รายละเอียด : วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จัดงาน "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านสายอาชีพ" ครั้งที่ 3 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จ.อุดรธานี โดยมี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาข่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม.20 ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน และนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ประธานการจัดงาน วิทยาลัยฯได้จัดการเรียนการสอนสายอาชีพ มาเป็นเวลา 18 ปี เป็นวิทยาลัยที่เน้นการศึกษาระบบทวิภาคี รูปแบบ "อีสานเหนือโมเดล" ภายในงานมีการนำเสนอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา ตลาดนัดจำลอง การปฏิบัติงานอาชีพต่างๆ เพื่อเปิดให้นักเรียนมัธยมลองปฏิบัติ อันจะทำให้การตัดสินใจเลือกเรียนต่อได้ตรงกับตนเอง และยังได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาการประเภทต่างๆด้วย ยังได้รับการสนับสนุนร่วมออกนิทรรศการ จากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการร่วมทวิภาคี จำนวนมาก เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีนี้ด้วย ท่านรองผู้ว่าฯ วันชัย จันทร์พร กล่าวว่า ได้ทราบว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ มีกิจกรรมต่างๆมากมาย ที่ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเรียนสายอาชีพ โดยการเรียนสายอาชีพในปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มาร่วมงานวันนี้และนักเรียนที่เรียนกำลังศึกษาอยู่ ตัดสินใจถูกแล้วที่เลือกเรียนสายอาชีพ เพราะเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการในปัจจุบัน ซึ่งเป็นกำลังส่วนหนึ่งที่จะเติมเต็ม ก็ขอลูกๆภูมิใจในเกียรติยศการเป็นผู้เรียนอาชีวะ ที่มีอนาคต
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86