กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

คณะผู้บริหารและอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เดินทางเข้าเยี่ยมนักศึกษาทีฝึกงานที่ประเทศญีปุ่นคณะผู้บริหารและอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เดินทางเข้าเยี่ยมนักศึกษาทีฝึกงานที่ประเทศญีปุ่น
รายละเอียด : คณะผู้บริหารและอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อ.เมือง และ อ.กุมภวาปี เดินทางถึง ประเทศญี่ปุ่น แล้วนะครับ จะเข้าเยี่ยม นักศึกษาที่ฝึกงานที่ประเทศญีปุ่น
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือเดินทางไปฝึกวิชาชีพ บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ จังหวัดอยุธยานักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือเดินทางไปฝึกวิชาชีพ บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ จังหวัดอยุธยา
รายละเอียด : นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือเดินทางไปฝึกวิชาชีพ บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ จังหวัดอยุธยา
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ผอ.อนุพงค์-ดร.ดวงนภา มกรานุรักษ์ ได้ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีกับนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากคณะกรรมการกฏบัตรอุดรธานี ที่ได้จัดประกวดโลโก้ (ตราสัญลักษณ์) กฏบัตรเมืองอุดรธานี (MICE & Greenest City)ผอ.อนุพงค์-ดร.ดวงนภา มกรานุรักษ์ ได้ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีกับนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากคณะกรรมการกฏบัตรอุดรธานี ที่ได้จัดประกวดโลโก้ (ตราสัญลักษณ์) กฏบัตรเมืองอุดรธานี (MICE & Greenest City)
รายละเอียด : วันที่ 15 กันยายน 2562 ผอ.อนุพงค์-ดร.ดวงนภา มกรานุรักษ์ ได้ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีกับนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากคณะกรรมการกฏบัตรอุดรธานี ที่ได้จัดประกวดโลโก้ (ตราสัญลักษณ์) กฏบัตรเมืองอุดรธานี (MICE & Greenest City) พร้อมอธิบายแนวคิดการออกแบบ โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเป็นเงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร ซึ่งผลการตัดสิน จากคณะกรรมการฯ นายพลากร วงค์เสียงดัง อายุ 20 ปี กำลังศึกษาอยู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ปวส.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยได้ทำการมอบรางวัล ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธี มอบเข็มของนักศึกษา ทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง จาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาพิธี มอบเข็มของนักศึกษา ทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง จาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
รายละเอียด : พิธี มอบเข็มของนักศึกษา ทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง จาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ที่่จังหวัดอำนาจเจริญ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรรณิการ์ บุญพรม นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ผ่านเข้ารอบ SINGHA R-INTERN ปีที่9 เข้าสู่ 40 คนสุดท้าย ในระดับประเทศขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรรณิการ์ บุญพรม นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ผ่านเข้ารอบ SINGHA R-INTERN ปีที่9 เข้าสู่ 40 คนสุดท้าย ในระดับประเทศ
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรรณิการ์ บุญพรม นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ผ่านเข้ารอบ สู่โครงการฝึกงานที่ส่งเสริมแนวคิดการเรียนเรียนรู้ตลอดเวลามุ่งพัฒนาศักยภาพ ก้าวสู่อนาคตที่มั่นคง (SINGHA R-INTERN ปีที่9) เข้าสู่ 40 คนสุดท้าย ในระดับประเทศ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107