กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราชพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ร่วมถวายพวงมาลา รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) องค์พระปิยะมหาราชของชาวไทย ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การจัดสวนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง ภายในมณฑลพิธี พระเมรุมาศจำลอง ทุ่งศรีเมืองการจัดสวนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง ภายในมณฑลพิธี พระเมรุมาศจำลอง ทุ่งศรีเมือง
รายละเอียด : ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ได้มอบหมายให้เครือข่ายเกษตรอินทรีย์อุดรธานี จัดสวนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง ภายในมณฑลพิธี พระเมรุมาศจำลอง ทุ่งศรีเมือง เพื่อสมพระเกียรติ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระราชพิธีเพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดขึ้น ณ พระเมรุมาศจำลอง มณฑลพิธีสนามทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้ร่วมถวายงานท่านครั้งสุดท้าย โดยนักศึกษาอีสานเหนือร่วม ปลูกข้าวในแปลงนา รอบพระเมรุมาศจำลอง ระหว่างวันที่ 25–29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นวันพระราชทานเพลิง
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.๙พิธีถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.๙
รายละเอียด : พิธีถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.๙
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศ การสอบภาคปฏิบัติเครื่องดนตรี สาขาวิชาดนตรีภาพบรรยากาศ การสอบภาคปฏิบัติเครื่องดนตรี สาขาวิชาดนตรี
รายละเอียด : การสอบภาคปฏิบัติเครื่องดนตรี สาขาวิชาดนตรี ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนสยามดนตรียามาฮ่า อุดรสมใจนึก
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศ การประชุมเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีภาพบรรยากาศ การประชุมเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียด : การประชุมเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86