กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้รับมอบชุดถังขยะแยกประเภทกับทางบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิจ จำกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้รับมอบชุดถังขยะแยกประเภทกับทางบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิจ จำกัด
รายละเอียด : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้รับมอบชุดถังขยะแยกประเภทกับทางบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิจ จำกัด จำนวน 2 ชุด โดยมีนายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบถังขยะดังกล่าว
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความยินดีกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ นะครับ ที่ได้รับอนุมัติ พิจารณาให้ทุน จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สามปี ติดต่อกันขอแสดงความยินดีกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ นะครับ ที่ได้รับอนุมัติ พิจารณาให้ทุน จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สามปี ติดต่อกัน
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดีกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ นะครับ ที่ได้รับอนุมัติ พิจารณาให้ทุน จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สามปี ติดต่อกัน เป็นวิทยาลัยแห่งเดียวของภาคอีสาน และแห่งเดียวในจังหวัดอุดรธานี นะครับ ที่ผ่านการพิจาณาได้ทุน สามปีติดต่อกัน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีลงนามความร่วมมือและพิธีประดับบ่า ให้กับนักศึกษาสาขาช่างยนต์ (นักศึกษาลูกเรือ เรือสินค้าและเรือสำราญ)พิธีลงนามความร่วมมือและพิธีประดับบ่า ให้กับนักศึกษาสาขาช่างยนต์ (นักศึกษาลูกเรือ เรือสินค้าและเรือสำราญ)
รายละเอียด : พิธีลงนามความร่วมมือและพิธีประดับบ่า ให้กับนักศึกษาสาขาช่างยนต์ (นักศึกษาลูกเรือ เรือสินค้าและเรือสำราญ)
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

"25 มกราคม วันสถานปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ" 20 ปี"25 มกราคม วันสถานปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ" 20 ปี
รายละเอียด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 ก่อตั้งโดย นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ , ดร.ดวงนภา มกรานุรักษ์ ผู้รับใบอนุญาต คุณพ่อพูนศักดิ์ ปุระเทพ และคุณมานพ ตั้งหลักมั่นคง จากจุดเร่ิมต้นของโรงเรียนโรงสี.. ในช่วงแรกเปิดสอนสาขาช่างยนต์ และในปี พ.ศ. 2545 ได้ย้ายวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้มาเช่าพื่นที่โรงสีบ้านนาข่า สร้างเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ โดยได้เปิดการเรียนการสอนสาขาช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ บัญชี และการขาย การตลาด โดยการเรียนการสอนเป็นลักษณะ เป็นกันเอง อบอุ่น อยู่ด้วยกันแบบครอบครัว กิน นอน เรียน ด้วยกัน โดยรุ่นนี้คืออีสานเหนือรุ่นที่ 1 เรียกว่ารุ่นโรงสี ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ มีผู้บริหาร 2 สาขา ผู้บริหารอีสานเหนืออำเภอเมือง และ ผู้บริหารอีสานเหนือ อ.กุมภวาปี นักศึกษาปัจจุบัน 3,000 คน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มากกว่า 100 คน ด้วยความเชื่อมั่น ในวิสัยทัศน์ในการทำการศึกษา ด้วยคำมั่นสัญญาอย่างแรงกล้า เราสัญญาจะสร้างการเรียนรู้วิชาการคู่วิชาคน อีสานเหนือ เราจะพัฒนาบุคลากรของชาติ ให้มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการเปรียบเสมือนการเพาะเมล็ดพันธ์ข้าวทุกเมล็ดด้วยความใส่ใจ เพื่อให้เมล็ดพันธ์ข้าวได้เติบโต แข็งแรง สร้างประโยชน์กับประเทศชาติ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือในปัจจุบันที่ว่า “เราไม่ได้สร้างอัจฉริยะ แต่เราสร้างคนที่สถานประกอบการอยากได้...
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การบริจาคโลหิตการบริจาคโลหิต
รายละเอียด : วิทยาลัย " สร้างคนดี .. ด้วยปลูกฝังการเป็นผู้ให้และความเสียสละ..ด้วยการบริจาคโลหิตและอวัยวะ” ท่านรองผู้ว่าฯ ท่านวันชัย จันทร์พร ให้เกียรติมาให้กำลังใจลูกอีสานเหนือจิตอาสาทำดีเพื่อสังคม บริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะและดวงตา รอบ 2 ในมกราคมนี้ และจะทำดีต่อไปเพื่อสังคม ยอดบริจาควันที่ 13 มกราคม 2564 มีผู้บริจาคโลหิตได้ 111 ยูนิต คิดเป็น 44,400 ซีซี บริจาคอวัยวะ 12 คน บริจาคดวงตา 10 คน ยอดบริจาค วันที่ 19 มกราคม 2564 มีผู้บริจาคโลหิตได้ 75 ยูนิต คิดเป็น 30,000 ซีซี บริจาคอวัยวะ 8 คน บริจาคดวงตา 8 คน รวม 186 ยูนิต คิดเป็น 74,400 ยูนิต บริจาคอวัยวะ 20 คน ดวงตา 18 คนขอให้ทุกคนที่บริจาค มีความสุข สุขภาพแข็งแรง นะครับ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107