กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

การสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14การสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
รายละเอียด : วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ตัวแทนนักศึกษาระดับปวส เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 "เรื่องความปลอดภัยทางถนน" ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักเรียนปวช. 3 สาขาวิชาการตลาดเข้าร่วมอบรมจุดประกายสร้างธุรกิจนวัตกรรม เสริมแกร่งผู้ประกอบการภาคอีสานด้วยธุรกิจนวัตกรรม ครั้งที่ 2นักเรียนปวช. 3 สาขาวิชาการตลาดเข้าร่วมอบรมจุดประกายสร้างธุรกิจนวัตกรรม เสริมแกร่งผู้ประกอบการภาคอีสานด้วยธุรกิจนวัตกรรม ครั้งที่ 2
รายละเอียด : วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นักเรียนระดับปวช.ปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาดเข้าร่วมอบรมจุดประกายสร้างธุรกิจนวัตกรรม เสริมแกร่งผู้ประกอบการภาคอีสานด้วยธุรกิจนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นิเทศนักศึกษาทวิภาคี บริษัทโฮม โปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน สาขา พระรามเก้า รามคำแหง รามอินทา ลำลูกกา และราชพฤกษ์นิเทศนักศึกษาทวิภาคี บริษัทโฮม โปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน สาขา พระรามเก้า รามคำแหง รามอินทา ลำลูกกา และราชพฤกษ์
รายละเอียด : การนิเทศนักศึกษาทวิภาคี บริษัทโฮม โปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน สาขา พระรามเก้า รามคำแหง รามอินทา ลำลูกกา และราชพฤกษ์
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นิเทศนักศึกษาทวิภาคีบริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล ประเทศไทย จำกัดนิเทศนักศึกษาทวิภาคีบริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล ประเทศไทย จำกัด
รายละเอียด : การนิเทศนักศึกษาทวิภาคีบริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล ประเทศไทย จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นิเทศนักศึกษา บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด สาขาช่างยนต์นิเทศนักศึกษา บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด สาขาช่างยนต์
รายละเอียด : การนิเทศนักศึกษา บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด สาขาช่างยนต์
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86