กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการ "เด็กไทย ยุคไทย ใส่ใจ พ.ร.บ. " ครั้งที่ 2/2561โครงการ "เด็กไทย ยุคไทย ใส่ใจ พ.ร.บ. " ครั้งที่ 2/2561
รายละเอียด : โครงการ "เด็กไทย ยุคไทย ใส่ใจ พ.ร.บ. " ครั้งที่ 2/2561 แผนกสาขาการตลาด ณ ห้องประชุม โรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ วิทยากรโดย คุณ ยศ กิจเวชเจริญ ผู้จัดการบริษัทโตเกียวมารีน สาขาอุดรธานี คุณศรัณย์ธร ปัสสาวงศ์ เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส อ.ภิญโญ รักญาติ , อ.สิทธินันท์ สีดาคาน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม กยศ. รวมใจ ปันโลหิตต่อขีวิต เพื่อมนุษย์ ปีที่ ๕กิจกรรม กยศ. รวมใจ ปันโลหิตต่อขีวิต เพื่อมนุษย์ ปีที่ ๕
รายละเอียด : นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการ.วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้มอบหมายให้ ว่าที่รต.กิตติพงษ์ ชัยแสงฤทธ์รองผอ.ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำคณะครูนักเรียนนักศึกษา จำนวน30คน เข้าร่วม กิจกรรม กยศ. รวมใจ ปันโลหิตต่อขีวิต ปีที่ ๕ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิ ราลงกรณบดินทรเทพวรางกูรทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา. ณ. หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศการนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลภาพบรรยากาศการนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศการนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล ระหว่างวันที่ 21 -23 ก.ค. 2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม หล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561กิจกรรม หล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด : วันที่ 20 กรกฏาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วม พิธี " หล่อเทียนพรรษา" ณ ห้องประชุม ฉางข้าว วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

งานแถลงข่าว "โครงการยามาฮ่าเปิดศูนย์ฝึกขับขี่รถจักรยานยนต์ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ "งานแถลงข่าว "โครงการยามาฮ่าเปิดศูนย์ฝึกขับขี่รถจักรยานยนต์ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ "
รายละเอียด : วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 งานแถลงข่าว โครงการยามาฮ่าเปิดศูนย์ฝึกขับขี่รถจักรยานยนต์ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ ณ สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้รับคัดเลือกเป็น " ศูนย์ฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน "
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55