กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

การบริจาคโลหิต ปีการศึกษา 1/2561.การบริจาคโลหิต ปีการศึกษา 1/2561.
รายละเอียด : การบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมฉางข้าว วิทยาลัยาเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือและทักษะสำหรับนักศึกษาในสาขาเทคนิคยานยนต์ และมุ่งเน้นเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สถานประกอบการอุตสาหกรรมหลังจากจบการศึกษาการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือและทักษะสำหรับนักศึกษาในสาขาเทคนิคยานยนต์ และมุ่งเน้นเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สถานประกอบการอุตสาหกรรมหลังจากจบการศึกษา
รายละเอียด : วันที่ 31 พ.ค. 2561. วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี ร่วมจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือและทักษะสำหรับนักศึกษาในสาขาเทคนิคยานยนต์ และมุ่งเน้นเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สถานประกอบการอุตสาหกรรมหลังจากจบการศึกษา
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การสัมมนาในหัวข้อ เปิดโลกความรู้สู่ประตูความสำเร็จ ตอน เส้นทางสู่ร้านเบเกอรี่ขวัญใจคนอุดรฯ โดยคุณชาญชัย เต็งสุจริตกุล เจ้าของร้าน beyond cafeการสัมมนาในหัวข้อ เปิดโลกความรู้สู่ประตูความสำเร็จ ตอน เส้นทางสู่ร้านเบเกอรี่ขวัญใจคนอุดรฯ โดยคุณชาญชัย เต็งสุจริตกุล เจ้าของร้าน beyond cafe
รายละเอียด : การสัมมนาในหัวข้อ เปิดโลกความรู้สู่ประตูความสำเร็จ ตอน เส้นทางสู่ร้านเบเกอรี่ขวัญใจคนอุดรฯ โดยคุณชาญชัย เต็งสุจริตกุล เจ้าของร้าน beyond cafe ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การอบรมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 2561การอบรมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 2561
รายละเอียด : วืทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ รวมจัด บูท และเข้าร่วมอบรมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2561วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เนื่องในวันวิสาขบูชา งานกิจกรรมได้นำนักเรียน-นักศึกษาและคณะครู ร่วมทำบุญถวายจัตตุปัจจัยและไทยทานแด่พระสงฆ์ จำนวน ยอดเงินที่นำถวาย 4,809 บาท ณ วัดโนนสวรรค์ บ้านโนนงาม ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55