กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

การสัมมนาวิชาชีพเรื่อง "การบัญชีในยุคติจิทัล" วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเริง นนศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและด้านการเงินการสัมมนาวิชาชีพเรื่อง "การบัญชีในยุคติจิทัล" วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเริง นนศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและด้านการเงิน
รายละเอียด : การสัมมนาวิชาชีพเรื่อง "การบัญชีในยุคติจิทัล" วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเริง นนศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและด้านการเงิน ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ โดยมีนางสาวสุดฤทัย ชัยแสงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงาน จัดโดยนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/5 สาขาการบัญชี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

สัมมนาวิชาชีพ เรื่อง "การขับขี่ปลอดภัย" วิทยากร พันตำรวจตรี อุทัย ชุดชนบท ตำแหน่ง สารวัตรอำนวยการฯ ปฏิบัติราชการ สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี(สาขาย่อยนาข่า)สัมมนาวิชาชีพ เรื่อง "การขับขี่ปลอดภัย" วิทยากร พันตำรวจตรี อุทัย ชุดชนบท ตำแหน่ง สารวัตรอำนวยการฯ ปฏิบัติราชการ สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี(สาขาย่อยนาข่า)
รายละเอียด : การสัมมนาวิชาชีพ เรื่อง "การขับขี่ปลอดภัย" วิทยากร พันตำรวจตรี อุทัย ชุดชนบท ตำแหน่ง สารวัตรอำนวยการฯ ปฏิบัติราชการ สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี(สาขาย่อยนาข่า) ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จัดโดยนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/1 สาขาช่างยนต์
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การสัมนาวิชาชีพ ในหัวข้อ " การบริหารธุรกิจบริการแบบมืออาชีพ" วิทยากรโดย คุณอรวีย์ ประจักษ์รัตกิจ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล และคุณอนุสรณ์ ชินภัคดี ผู้จัดการด้านการอบรม โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์การสัมนาวิชาชีพ ในหัวข้อ " การบริหารธุรกิจบริการแบบมืออาชีพ" วิทยากรโดย คุณอรวีย์ ประจักษ์รัตกิจ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล และคุณอนุสรณ์ ชินภัคดี ผู้จัดการด้านการอบรม โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์
รายละเอียด : การสัมนาวิชาชีพ ในหัวข้อ " การบริหารธุรกิจบริการแบบมืออาชีพ" ณ ห้อง ประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ วิทยากรโดย คุณอรวีย์ ประจักษ์รัตกิจ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล และคุณอนุสรณ์ ชินภัคดี ผู้จัดการด้านการอบรม โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกอาชีพ จากบริษัทฮอนด้าออโตโมบิล ประเทศไทย จํากัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกอาชีพ จากบริษัทฮอนด้าออโตโมบิล ประเทศไทย จํากัด
รายละเอียด : การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกอาชีพ จากบริษัทฮอนด้าออโตโมบิล ประเทศไทย จํากัด ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพ โครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย)จำกัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพ โครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย)จำกัด
รายละเอียด : วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ มอบหมายให้ นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา รองผู้อำนวยการฯฝ่ายทวิภาคีและความร่วมมือ ร่วมพิธีรับมอบใบประกาศ และให้โอวาทแก่นักศึกษาที่สำเร็จการฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี รูปแบบอีสานเหนือโมเดล ณ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 2 พระนครศรีอยุธยา จำนวน 153 คน ได้รางวัล Best Performence นักศึกษาที่มีผลการฝึกอาชีพยอดเยี่ยม ถึง 55 คน และได้รับเงินทุนการศึกษา จำนวน 3,050,000 บาท
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86