กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จ.อุดรธานี ที่สำเร็จการ ฝึกอาชีจากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จ.อุดรธานี ที่สำเร็จการ ฝึกอาชีจากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยา
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จ.อุดรธานี ที่สำเร็จการ ฝึกอาชีจากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยา ขอให้ทุกคนเก็บประสบการณ์ที่ผ่านมาหนึ่งปีแล้วพัฒนาตัวเอง ตั้งใจเรียนนะครับ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารจาก บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย จำกัด โรงงานอยุธยา ทุกท่าน ขอขอบคุณนี หัวหน้างานทุกคน ที่ช่วยดูแลนักศึกษาครับ “ ต้นกล้าที่ สามารถเติบโตได้ ในสภาวะ ที่มีมรสุม มีภัยพิบัติ มีโรคร้าย ต่าง ๆ ต้นกล้าต้นนี้ จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ ที่แข็งแรง เป็นพันธ์ที่ดีให้กับคนอื่น ๆ ได้ใช้ประโยชน์ เป็นร่มไม้ ให้กับผู้คนในอนาคต เปรียบเหมือนนักศึกษาทุกคน ที่ได้ผ่านความอดทน ผ่านการฝึกวิชาคน ผ่านความกลัว และเข้มแข็งต่อทุก ๆ ปัญหา นักศึกษาก็จะเติบโตเป็นคนที่เข้มแข็ง และประสบความสำเร็จในอนาคต”
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สำเร็จการฝึกงานที่บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด รุ่นที่ 22ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สำเร็จการฝึกงานที่บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด รุ่นที่ 22
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สำเร็จการฝึกงานที่บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด รุ่นที่ 22 ซึ่งวันนี้เป็นวันที่สำเร็จการฝึกงาน การฝึกวิชาคน สำเร็จไปอีกขั้น ขอบคุณทางบริษัท ฟูจิคูระ ที่ดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดีครับ ซึ่งทางบริษัทเชื่อมั่นในระบบการดูแล และ คัดกรอง ในการดูแลนักศึกษาทุกคนในการเข้าฝึกงานและการดูแลที่หอพัก ซึ่งภาพที่ออกมา ผู้ปกครองและนักศึกษาทุกคน จะได้เห็นถึงความมั่นใจและเชื่อมั่นถึงถึงความปลอดภัยของลูกหลานของท่าน และ หลังจากนักศึกษากลับถึงบ้าน ก็จะเข้าสู่กระบวนการ ในการกักตัว เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่า นักศึกษาทุกคนปลอดภัย ครับ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

รู้ไว้ไม่เสี่ยง ป้องกันการแพร่ COVID - 19รู้ไว้ไม่เสี่ยง ป้องกันการแพร่ COVID - 19
รายละเอียด : วิธีปการป้องกันป้องกันการแพร่ COVID - 19 เบื้องต้น ขอให้นักศึกษาและผู้ปกครองทุกท่าน ดูแลสุขภาพนะครับ ล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงอยู่ในที่แออัด และพื้นที่เสี่ยงครับ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศ การออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาเพื่อคัดกรองนักศึกษาที่สมัครขอทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)ภาพบรรยากาศ การออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาเพื่อคัดกรองนักศึกษาที่สมัครขอทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศ การออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาเพื่อคัดกรองนักศึกษาที่สมัครขอทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การจัดการศึกษาทวิภาคี รูปแบบ “ทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล” ระหว่างบริษัท ฟูจิคฟูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงาน อยุธยา กับวิทยาลัยฯ “เครือข่ายอีสานเหนือโมเดล” ทั้ง 8 วิทยาลัยฯ ทั่วประเทศพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การจัดการศึกษาทวิภาคี รูปแบบ “ทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล” ระหว่างบริษัท ฟูจิคฟูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงาน อยุธยา กับวิทยาลัยฯ “เครือข่ายอีสานเหนือโมเดล” ทั้ง 8 วิทยาลัยฯ ทั่วประเทศ
รายละเอียด : วันนี้ 10 มี.ค. 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้ เป็นแกนนำ พัฒนาอาชีวะศึกษา ด้วยระบบทวิภาคีคุณภาพ ให้กับคนไทยและวิทยาลัยอาชีวเอกชน จากทั่วประเทศ ด้วยทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล เข้าสู่ปีที่ห้า การันตีถึงคุณภาพในการจัดการศึกษาทวิภาคีที่ประสบความสำเร็จ ร่วมกับสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการทำงานระดับโลก บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107