กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา
รายละเอียด : พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.และปวส. ประจำปีการศึกษา 2558 ณ เจริญโฮเต็ลอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ศึกษาดูงาน นักศึกษาภาคสมทบศึกษาดูงาน นักศึกษาภาคสมทบ
รายละเอียด : ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาภาคสมทบ ณ วังเวียง ประเทศลาว วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ลูกเสือ อีสานเหนือลูกเสือ อีสานเหนือ
รายละเอียด : ลูกเสือ อีสานเหนือ ที่ตั้งค่ายมาจากวิลัย ถึงแยกบ้านคำบงเจริญสุข
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การแข่งขันทักษะวิชาชีพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
รายละเอียด : การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 30 ณ วิทยาลันเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง จ. นครราชสีมา จาก 28 วิลัย
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การศึกษาดูงานระบบทวิภาคีการศึกษาดูงานระบบทวิภาคี
รายละเอียด : ขอขอบคุณอุปนายกสมาคมวิทยาลัยและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยกลุ่มภาคกรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา ‪#‎วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซ็นต์จอนห์น‬ ‪#‎วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสุโขทัย‬ ‪#‎วิ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107