กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
รายละเอียด : คณะผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่น 1 ,2 ,3 เดินทางใน กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีมอบใบประการศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕พิธีมอบใบประการศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
รายละเอียด : พิธีมอบใบประการศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีอำลาสถาบัน” ประจำปีการศึกษา 2564พิธีอำลาสถาบัน” ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียด : “พิธีอำลาสถาบัน” ประจำปีการศึกษา 2564
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ รูปแบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลการจัดการศึกษาทวิภาคีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ รูปแบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลการจัดการศึกษาทวิภาคี
รายละเอียด : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ รูปแบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลการจัดการศึกษาทวิภาคี นำโดย นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ ผู้รับใบอนุญาติวิทยาลัย รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ,นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ และนายคมจิตต์ นันทะศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี และฝ่ายทวิภาคี เข้าร่วมในการสรุปการดำเนินการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปี 2564 บริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัดโรงงานอยุธยา -1 ณ ห้องประชุมบริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัดโรงงาน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีประดับบ่า ให้กับนักศึกษาลูกเรือ เรือขนส่งสินค้า รุ่น 2พิธีประดับบ่า ให้กับนักศึกษาลูกเรือ เรือขนส่งสินค้า รุ่น 2
รายละเอียด : พิธีประดับบ่า ให้กับนักศึกษาลูกเรือ เรือขนส่งสินค้า รุ่น 2
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107