กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

ศึกษาดูงานอีสานเหนือโมเดลศึกษาดูงานอีสานเหนือโมเดล
รายละเอียด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เปิดให้ศึกษาดูงานอีสานเหนือโมเดล ทวิภาคีสายพันธุ์ไทยแท้ หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการขนานนามจากสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ว่าเป็นทวิภาคีที่เน้นคุณภาพ "ประสบความสำเร็จเพราะใส่ใจเรื่องคุณภาพ" วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้พัฒนามาเป็นเวลา 11 ปี พร้อมเปิดบ้านให้ทุกวิทยาลัยอาชีวะในไทย ทั้งรัฐ-เอกชน รวมถึงวิทยาลัยอาชีวะจาก สปป.ลาว ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช. 1 ประจำปีการศึกษา 2559ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช. 1 ประจำปีการศึกษา 2559
รายละเอียด : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช. 1 ประจำปีการศึกษา 2559
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่
รายละเอียด : ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ในรูปเเบบทวิภาคี อีสานเหนือโมเดล
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ราตรีทอรักถักสายใจ...สู่ก้าวใหม่ด้วยใจมั่นราตรีทอรักถักสายใจ...สู่ก้าวใหม่ด้วยใจมั่น
รายละเอียด : ราตรีทอรักถักสายใจ...สู่ก้าวใหม่ด้วยใจมั่น ณ เจริญโฮเต็ลอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา
รายละเอียด : พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.และปวส. ประจำปีการศึกษา 2558 ณ เจริญโฮเต็ลอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13