กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความยินดีกับชมรมเครื่องบินเล็กที่ได้รับ " เหรียญเงิน " ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติสงขลาเกมส์ขอแสดงความยินดีกับชมรมเครื่องบินเล็กที่ได้รับ " เหรียญเงิน " ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติสงขลาเกมส์
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดี ทีม ชมรมเครื่องบินเล็กในการไปร่วมการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ และ อ.อรรณพ ได้ชนะในการแข่งขันได้เหรียญเงิน 2 เหรียญในการแข่งขันเครื่องบินบังคับในครั้งนี้ด้วย
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

อาชีวะอาสาลดอุบัติเหตุอาชีวะอาสาลดอุบัติเหตุ
รายละเอียด : อาชีวะอาสาลดอุบัติเหตุ ณ ห้องประชุม โรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โลประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษามีผลงาน "ดีเด่น" ด้านการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมภูมิคุ้มกันในโรงเรียน/สถานศึกษาโลประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษามีผลงาน "ดีเด่น" ด้านการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมภูมิคุ้มกันในโรงเรียน/สถานศึกษา
รายละเอียด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้รับโลประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษามีผลงาน "ดีเด่น" ด้านการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมภูมิคุ้มกันในโรงเรียน/สถานศึกษา ในงาน "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ป้ญหายาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติด ณ ห้องอุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด : พิธีไหว้ค รู ประจำปีการศึกษา 2560
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

มินิคอนเสริต์สุดมันส์กับวงดนตรีลูกทุ่งอีสานเหนือ และศิลปิน อารต ธนาวัฒน์ และ พร จันทพรมินิคอนเสริต์สุดมันส์กับวงดนตรีลูกทุ่งอีสานเหนือ และศิลปิน อารต ธนาวัฒน์ และ พร จันทพร
รายละเอียด : มินิคอนเสริต์สุดมันส์กับวงดนตรีลูกทุ่งอีสานเหนือ และศิลปิน อารต ธนาวัฒน์ "บักใบ้" และ พร จันทพร “ปูหนีบอิปิ”
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107