กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ บริจาค Face Shield ให้กับโรงพยาบาลอุดรธานีวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ บริจาค Face Shield ให้กับโรงพยาบาลอุดรธานี
รายละเอียด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ บริจาค Face Shield ให้กับโรงพยาบาลอุดรธานี ซึ่งการทำ Face Shield ในครั้งนี้ ได้มาจาก การสมทบทุน ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จากอาจารย์และ นักศึกษา ที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ในการทำ Face Shield มอบให้แก่บุคลากรด้านหน้า เพื่อใช้ต่อสู้กับโควิด ครับ จากการสอบถาม คุณหมอบอกว่า โรงพยาบาล ต้องใช้ Face Shield วันละไม่ต่ำกว่า 1,300 อัน ซึ่งต้องใช้แล้วทิ้งเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ดังนั้นจะต้องใช้จำนวนมาก ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ช่วยดลบันดาล คุ้มครอง ให้ทุกคนที่ร่วมบริจาค มีความสุข สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคโควิด-19 นะครับ เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

งานทวิภาคี นำโดย ผู้อำนวยการ นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา เข้าเยี่ยมนักศึกษา บริษัทฯ Fujikura , บริษัทฯ Pionner ,บริษัทฯ hondaงานทวิภาคี นำโดย ผู้อำนวยการ นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา เข้าเยี่ยมนักศึกษา บริษัทฯ Fujikura , บริษัทฯ Pionner ,บริษัทฯ honda
รายละเอียด : งานทวิภาคี นำโดย ผู้อำนวยการ นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ พร้อมอาจารย์ฝ่ายงานทวิภาคี ได้เข้าเยี่ยมนักศึกษา บริษัทฯ Fujikura , บริษัทฯ Pionner ,บริษัทฯ honda หอพักชลอ ,กรีนเพลส ,อภิพัฒน์,สไมล์แมนชั่น2 โดยได้นำสมุนไพรและยา มาฝากนักศึกษาด้วยค่ะ ซึ่งในการเยี่ยมนักศึกษาครั้งนี้ได้มีมาตรการในการเข้าเยี่ยมนักศึกษาอย่างเข้มงวดโดยให้นักศึกษาสวมแมสและเว้นระยะห่าง
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าเยี่ยมและนิเทศ นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล ประเทศไทย จำกัด โรงงานอยุธยา และปราจีนบุรี และบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าเยี่ยมและนิเทศ นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล ประเทศไทย จำกัด โรงงานอยุธยา และปราจีนบุรี และบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด
รายละเอียด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าเยี่ยมและนิเทศ นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล ประเทศไทย จำกัด โรงงานอยุธยา และปราจีนบุรี และบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา หัวหน้างานทวิภาคี อาจารย์ภาวัต คู่วัจนกุล อาจารย์สุทธิดา ขุรีดี อาจารย์จรูญ ด่านป้อม และอาจารย์วุฒิชัย ศิริรัตนพงษ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและนักศึกษา
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทวิภาคี อีสานเหนือ บริษัทไทมิคามิ ประเทศไทย จำกัด นะครับ ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครบ 1 ปีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทวิภาคี อีสานเหนือ บริษัทไทมิคามิ ประเทศไทย จำกัด นะครับ ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครบ 1 ปี
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทวิภาคี อีสานเหนือ บริษัทไทยมิคามิ ประเทศไทย จำกัด นะครับ ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครบ 1 ปี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาดนตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ร่วมกับ โรงเรียนดนตรีสยามกลการอุดรสมใจนึก ที่ได้ออกฝึกสอนขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาดนตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ร่วมกับ โรงเรียนดนตรีสยามกลการอุดรสมใจนึก ที่ได้ออกฝึกสอน
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาดนตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ร่วมกับ โรงเรียนดนตรีสยามกลการอุดรสมใจนึก ที่ได้ออกฝึกสอน แล้วในปีนี้ ทั้งหมด 6 คน ได้แก่ 1. นส.ธวัลรัตน์ ทองเงิน เอกไวโอลิน 2.นส.ภาวี ละหาล เอกไวโอลิน 3. นส.อรปรียา กอไหล เอกไวโอลิน 4. นายวัชรินทร์ ชัยจงรัตน์ เอกอิเล็กโทน 5. นส.จันทราทิพย์ รุ่นกระโทก เอกอิเล็กโทน 6. นส.สิริวิมล ไชยเทพ เอกอิเล็กโทน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107