กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

การประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาระดับชั้น ปวช. ปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓การประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาระดับชั้น ปวช. ปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายละเอียด : ประชุมผู้ปกครอง นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปีที่สอง ทุกสาขาวิชา ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความใส่ใจ และเราจะร่วมกันดูแลลูกหลานของท่าน ด้วยกันนะครับ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563พิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียด : พิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในกิจกรรมงานวันอำลา วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ถือเป็นการจัดกิจกรรมที่มีแต่ความสุข รอยยิ้ม รอยน้ำตา แห่งความสุข ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีครับ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีมอบเงินจากโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561พิธีมอบเงินจากโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561
รายละเอียด : วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบเงินจากโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อีสานเหนือโมเดล ณ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 2 พระนครศรีอยุธยานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อีสานเหนือโมเดล ณ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 2 พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ รู้ยืนยง รองผู้อำนวยการฝ่ายทวิภาคีและความร่วมมือ และคณะ เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อีสานเหนือโมเดล ณ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 2 พระนครศรีอยุธยา โดยมีสถานประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไทย มิคามิ จำกัด การนิเทศนักศึกษาเป็นประจำทุกเดือน ณ หอพักนักศึกษา เพื่อให้กำลังใจ ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาวิชาคนให้แก่นักศึกษา ตลอดระยะเวลา 1 ปี ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ให้เกิดสมดุลย์ วิชาการ-วิชาคน ให้เป็นคนที่สถานประกอบการอยากได้ ตามวิสัยทัศน์
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประบปรุงข้อเสนอ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประบปรุงข้อเสนอ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564
รายละเอียด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประบปรุงข้อเสนอ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564 นำโดยนาย อนุงพค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่และ นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา ผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุม
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107