กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

การบริจาคโลหิต 6/2561การบริจาคโลหิต 6/2561
รายละเอียด : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เข้ารับบริจาคโลหิตครั้งที่ 6/2561 โดย นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ ชัยแสงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำคณะครู อาจารย์ นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ จากเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี วันนี้ คณะครูอาจารย์ ลูกๆอีสานเหนือ ร่วมกันบริจาค โลหิตด้วยใจ ยอดผู้บริจาคโลหิต 138 คน บริจาคดวงตา 4 คน บริจาคอวัยวะ 4 คน การบริจาคโลหิตในทุกๆครั้ง จะมีผู้บริจาครายใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกๆครั้ง โดยวันนี้มีผู้บริจาคครั้งแรก 38 คน อีกทั้งยังมีศิษย์เก่า จากโครงการทวิภาคีญี่ปุ่นมาร่วมบริจาคโลหิตด้วย นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแก่น้องๆ เลือดขาดเมื่อใด เข้ามาหาอีสานเหนือ ได้ทุกเมื่อ * ให้เลือดเท่ากับให้ชีวิต ร่วมกันบริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ *
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้รับเชิญจากท่านผบ.เรือนจำ จังหวัดอุดรธานี ให้เข้ามาดูงานและขอให้จัดการเรียนการสอนสายอาชีพให้ผู้ต้องขังวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้รับเชิญจากท่านผบ.เรือนจำ จังหวัดอุดรธานี ให้เข้ามาดูงานและขอให้จัดการเรียนการสอนสายอาชีพให้ผู้ต้องขัง
รายละเอียด : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้รับเชิญจากท่านผู้บัญชาการเรือนจำเรือนจำจังหวัดอุดรธานี ให้เข้ามาดูงานและขอให้จัดการเรียนการสอนสายอาชีพให้ผู้ต้องขัง
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกอาชีพที่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดนักศึกษาระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกอาชีพที่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกอาชีพที่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ในการเดินทางไปส่งนักศึกษาครั้งนี้มี คณะอาจารย์เดินทางไปส่งนักศึกษาจำนวน 2 คนได้แก่ 1.อ.จรูญ ด่านป้อม 2.อ.ชานนท์ กล่ำเสือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

อีสานเหนือ On tour Malaysia & Singapore 2018อีสานเหนือ On tour Malaysia & Singapore 2018
รายละเอียด : วันที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศ Malaysiaและประเทศ Singapore ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ท่านผู้อำนวยการและท่านผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ มอบเงินสนับสนุนโครงการ ซ่อม สร้าง บ้าน ๑๒๕ ปี ๑๒๕ หลังท่านผู้อำนวยการและท่านผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ มอบเงินสนับสนุนโครงการ ซ่อม สร้าง บ้าน ๑๒๕ ปี ๑๒๕ หลัง
รายละเอียด : ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติรับมอบเงินสนับสนุนโครงการซ่อม สร้าง บ้าน ๑๒๕ ปี ๑๒๕ หลัง โครงการดีๆ ของ จังหวัดอุดรธานีจากคุณอนุพงค์-ดร.ดวงนภา มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการและผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107