กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ หัวข้อยิ่งรู้ยิ่งรวย ด้วยหลักสูตรการตลาดดิจิทัล Digital Marketingสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ หัวข้อยิ่งรู้ยิ่งรวย ด้วยหลักสูตรการตลาดดิจิทัล Digital Marketing
รายละเอียด : วันที่27 ตุลาคม2561 นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีส่านเหนือ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี นำทีมผู้บริหารนางสาวสุดฤทัย ชัยแสงฤทธิ์รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ และคณะอาจารย์สาขาการตลาด เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ หัวข้อยิ่งรู้ยิ่งรวย ด้วยหลักสูตรการตลาดดิจิทัล Digital Marketing ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวค่ายปันน้ำใจ บ้านหนองโอนโครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวค่ายปันน้ำใจ บ้านหนองโอน
รายละเอียด : วันที่ 26 ตุลคาม 2561 งานลูกเสือวิสามัญ ได้ส่งตัวแทนลูกเสือ 8 นาย เข้าอบรมเพื่อเตรียมการเป็นพี่เลี้ยงลูกเสือ ระหว่างวันที่ 26-28 ต.ค. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวค่ายปันน้ำใจ บ้านหนองโอน ตำบลเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นิเทศนักศึกษาทวิภาคีบริษัทโฮมโปรสาขาสุวรรณภูมินิเทศนักศึกษาทวิภาคีบริษัทโฮมโปรสาขาสุวรรณภูมิ
รายละเอียด : นิเทศนักศึกษาทวิภาคีบริษัทโฮมโปรสาขาสุวรรณภูมิ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561พิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561
รายละเอียด : วันที่ 23 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารและคณาจาร์ยบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าร่วม พิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกอาชีพที่ บริษัท ฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัดนักศึกษาระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกอาชีพที่ บริษัท ฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด : วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นักศึกษาในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกงานที่ บริษัท ฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ในการเดินทางไปส่งนักศึกษาครั้งนี้มี ผู้บริหาร คณะอาจารย์เดินทางไปส่งนักศึกษาจำนวน 4 คนได้แก่ 1.ท่านรองเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา 2.อ.ภาวัต คู่วัจนกุล 3.อ.มลวิภา กัลยาไสย 4.นางสาวสุทธิดา ขุรีดี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107