กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

นิเทศนักศึกษาทวิภาคีญี่ปุ่น บริษัทชิบะ ซังเกียวนิเทศนักศึกษาทวิภาคีญี่ปุ่น บริษัทชิบะ ซังเกียว
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศ คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เเละอาจารย์เดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทวิภาคีที่ประเทศญี่ปุ่น
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นิเทศนักศึกษาทวิภาคีญี่ปุ่น บริษัท Nisin kikoนิเทศนักศึกษาทวิภาคีญี่ปุ่น บริษัท Nisin kiko
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศ คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เเละอาจารย์เดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทวิภาคีที่ประเทศญี่ปุ่น
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด : พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จ การศึกษา ปวช. และปวส.ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 28 ก.พ. 2560 ณ โรงแรมเจริญ โอเต็ล
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทวิภาคี ผู้สำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทวิภาคี สำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบระยะเวลา 1 ปี จาก บริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)จำกัด จังหวัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทวิภาคี ผู้สำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทวิภาคี สำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบระยะเวลา 1 ปี จาก บริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)จำกัด จังหวัด
รายละเอียด : พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทวิภาคี ผู้สำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทวิภาคี สำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบระยะเวลา 1 ปี จาก บริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นิเทศนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัทโทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย)นิเทศนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัทโทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย)
รายละเอียด : นิเทศนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัทโทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย)
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86