กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

ศูนย์คุณธรรมร่วมมาถ่ายทำสารคดี " วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ วิทยาลัยต้นแบบคุณธรรม "ศูนย์คุณธรรมร่วมมาถ่ายทำสารคดี " วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ วิทยาลัยต้นแบบคุณธรรม "
รายละเอียด : วันที่ 24/6/2561 ศูนย์คุณธรรมร่วมมาถ่ายทำสารคดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ วิทยาลัยต้นแบบคุณธรรม สร้าง คุณธรรมให้เกิดกับนักศึกษาผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รูปแบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล สร้างนิสัยอุตสาหกรรม
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาระบบทวิภาคีรูปแบบอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาระบบทวิภาคีรูปแบบอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รายละเอียด : นักศึกษาระบบทวิภาคีรูปแบบอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การอบรม"วัยรุ่น วัยใส ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร"การอบรม"วัยรุ่น วัยใส ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร"
รายละเอียด : การอบรม"วัยรุ่น วัยใส ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร" เพื่อให้ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการขับขี่รถจักรยานยนต์ การเคารพกฎจราจร ความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ วิทยากร :อ.ภิญโญ รักญาติ และอ.สิทธินันท์ สีดาคาน ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยจากสถาบัน YRA. Yamaha riding academy
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกงานในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกงานในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด : การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกงานในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมโรงสี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเภศไทย) จำกัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเภศไทย) จำกัด
รายละเอียด : พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพโครงการความร่วมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศ) จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107