กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมในสถานศึกษา ณ.ห้องประชุมโรงสีโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมในสถานศึกษา ณ.ห้องประชุมโรงสี
รายละเอียด : วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดร ได้จัดอบรมในโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมในสถานศึกษา ณ.ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม SING R INTURN ROAD SHOW ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือกิจกรรม SING R INTURN ROAD SHOW ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
รายละเอียด : กิจกรรม SING R INTURN ROAD SHOW ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาสาขาการตลาดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดทำแผนธุรกิจนักศึกษาสาขาการตลาดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดทำแผนธุรกิจ
รายละเอียด : นักศึกษาสาขาการตลาดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดทำแผนธุรกิจระหว่างวันที่11-13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องทุ่งศรีเมือง ชั้น3 โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561การเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด : การเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย(อ.ช.ท.),องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย(อ.ธ.ท.) ณ ห้องประชุมฉางข้าว วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การบริจาคโลหิต ปีการศึกษา 1/2561.การบริจาคโลหิต ปีการศึกษา 1/2561.
รายละเอียด : การบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมฉางข้าว วิทยาลัยาเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33