กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย
รายละเอียด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ร่วมกับ บริษัทยามาฮ่า ประเทศไทย จำกัด และ บริษัทเจียงอุดร จำกัด เปิดการอบรมขับขี่ปลอดภัย ให้กับนักวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการ "เปิดโลกอาสาพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม”โครงการ "เปิดโลกอาสาพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม”
รายละเอียด : กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียน ของแกนนำนักศึกษาทุนกสศ.ทั้ง 5 คน ที่เป็นตัวแทนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ในโครงการ "เปิดโลกอาสาพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม” ที่ จ.กรุงเทพมหานคร
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพ บรรยากาศภาพการประกวด โฟล์คซองอีสานเหนือต้านยาเสพติดประจำปี 2563ภาพ บรรยากาศภาพการประกวด โฟล์คซองอีสานเหนือต้านยาเสพติดประจำปี 2563
รายละเอียด : ภาพ บรรยากาศภาพการประกวด โฟล์คซองอีสานเหนือต้านยาเสพติดประจำปี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการ เปิดโลกอาสาพัฒนา นวัตกรรมเพื่อสังคมโครงการ เปิดโลกอาสาพัฒนา นวัตกรรมเพื่อสังคม
รายละเอียด : นักศึกษาทุนกสศ.ระดับปวส. รุ่นที่ 1 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ ชุมชนพาสุขมั่นคง เทศบาลนครอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลอีสานเหนือ ESTVB ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันวอลเลย์บอล ประชาชนต้านยาเสพติดขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลอีสานเหนือ ESTVB ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันวอลเลย์บอล ประชาชนต้านยาเสพติด
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลอีสานเหนือ ESTVB ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันวอลเลย์บอล ประชาชนต้านยาเสพติด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86