กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

อีสานเหนือเกมส์ครั้งที่ 16อีสานเหนือเกมส์ครั้งที่ 16
รายละเอียด : อีสานเหนือเกมส์ครั้งที่ 16 ใน Concept อีสานเหนือเกมส์ ลูกอีสานเหนือเหนือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างหาที่สุดมิได้
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์กิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์
รายละเอียด : กิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทำความดีถวายพ่อหลวงและถวายความอาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมวันแม่เเห่งชาติ ประจำปี 2559กิจกรรมวันแม่เเห่งชาติ ประจำปี 2559
รายละเอียด : กิจกรรมวันแม่เเห่งชาติ ประจำปี 2559 จัดขึ้นเพื่อแสดงความรักของคุณแม่ โดย ดร.ดวงนภา มกรานุรักษ์ ได้มาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเทิดทูนพระคุณแม่ โดย ภายในงานมีการมอบรางวัลคุณแม่ครูดีเด่น จำนวน 6 ท่าน และคุณแม่ดีเด่นนักศึกษา จำนวน 80 ท่าน รวมทั้งมีการจัดแสดงละครเวที่ เพื่อให้นักศึกษาทุกคน ได้รำลึกถึงพระคุณของแม่และอยากให้ทุกคนแสดงความดีความรักต่อคุณแม่บอกรักแม่ทุกวัน ‪#‎ลูกอีสานเหนือรักแม่‬
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

รณรงค์ลงประชามติรณรงค์ลงประชามติ
รายละเอียด : 4 สิงหาคม 2559 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือเข้าร่วมกิจกรรม "Big Day อุดรธานี " รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปลงประชามติ โดย นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังวัดอุดรธานี พร้อมด้วยส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังประชาชน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองกว่า 2,000 คน พร้อมด้วยขบวนรถบิ๊กไบท์ จักรยานยนต์ และสามล้อสกายแล็ป กว่า 200 คน ขบวนสิงโตและกลองยาวร่วมเดินรณรงค์เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงท้าย “Big Day จังหวัดอุดรธานี” ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ “ 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง” พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิลงประชามติในเวลา 08.00-16.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่จะถึงนี้
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมทัศนศึกษา2559กิจกรรมทัศนศึกษา2559
รายละเอียด : 3 - 5 สิงหาคม 2559 อีสานเหนือจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนของแต่ละสาขาวิชาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้นักศึกษา เตรียมความพร้อมในการออกสู่สถานประกอบการและการใช้ชีวิตประจำวันในสังคมซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นในทุก ๆ ปีการศึกษา
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13