กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศ การออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาเพื่อคัดกรองนักศึกษาที่สมัครขอทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)ภาพบรรยากาศ การออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาเพื่อคัดกรองนักศึกษาที่สมัครขอทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศ การออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาเพื่อคัดกรองนักศึกษาที่สมัครขอทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การจัดการศึกษาทวิภาคี รูปแบบ “ทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล” ระหว่างบริษัท ฟูจิคฟูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงาน อยุธยา กับวิทยาลัยฯ “เครือข่ายอีสานเหนือโมเดล” ทั้ง 8 วิทยาลัยฯ ทั่วประเทศพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การจัดการศึกษาทวิภาคี รูปแบบ “ทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล” ระหว่างบริษัท ฟูจิคฟูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงาน อยุธยา กับวิทยาลัยฯ “เครือข่ายอีสานเหนือโมเดล” ทั้ง 8 วิทยาลัยฯ ทั่วประเทศ
รายละเอียด : วันนี้ 10 มี.ค. 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้ เป็นแกนนำ พัฒนาอาชีวะศึกษา ด้วยระบบทวิภาคีคุณภาพ ให้กับคนไทยและวิทยาลัยอาชีวเอกชน จากทั่วประเทศ ด้วยทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล เข้าสู่ปีที่ห้า การันตีถึงคุณภาพในการจัดการศึกษาทวิภาคีที่ประสบความสำเร็จ ร่วมกับสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการทำงานระดับโลก บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

อบรมโครงการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด - 19 ณ​ สำนักงาน เหล่ากาชาดอุดรธานีอบรมโครงการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด - 19 ณ​ สำนักงาน เหล่ากาชาดอุดรธานี
รายละเอียด : วันนี้​ 5​ มี.ค.63​ งานบริจาคโลหิต​ ฝ่ายกิจการนักศึกษา​ โดย ว่ทที่ รต.กิตติพงษ์ ชัยแสงฤทธิ์ ​ นำ​ นักศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด19 ณ​ สำนักงาน เหล่ากาชาดอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ราตรี สายใย ผูกพัน สายสัมพันธ์ เลือดเขียวขาว ปีการศึกษา 2563ราตรี สายใย ผูกพัน สายสัมพันธ์ เลือดเขียวขาว ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด : ราตรี สายใย ผูกพัน สายสัมพันธ์ เลือดเขียวขาว ปีการศึกษา 2563
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
รายละเอียด : พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86