กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมแข่งขันเกม “RoV” “EST COMPUTER Esport”กิจกรรมแข่งขันเกม “RoV” “EST COMPUTER Esport”
รายละเอียด : กิจกรรมแข่งขันเกม “RoV” “EST COMPUTER Esport”
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การประชุมผู้ปกครอง ปวช.2 และ ปวช.3การประชุมผู้ปกครอง ปวช.2 และ ปวช.3
รายละเอียด : การประชุมผู้ปกครอง ปวช.2 และ ปวช.3
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ โดย นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยได้ถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ ร่วมแสดงความจงรักภักดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ สนามหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม "รวมพลสร้างคนดี"กิจกรรม "รวมพลสร้างคนดี"
รายละเอียด : สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ได้รับมอบหมายจาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ ในครั้งนี้มีผู้บริจาคโลหิตประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครู นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม "รวมพลสร้างคนดี" ในวันนี้ นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ และดร.ดวงนภา มกรานุรักษ์ ผู้รับใบอนุญาต ได้ร่วมบริจาคเกล็ดเลือด ณ คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ด้วย ซึ่งเป็นการบริจาคครั้งที่ 114 และครั้งที่ 50 ส่วนภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ มีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 144 คน ผ่านการคัดกรอง จำนวนทั้งสิ้น 106 คน และมีผู้บริจาคดวงตา และอวัยวะ 20 คน เป็นผู้บริจาคเลือดรายใหม่ จำนวน 46 คน ในการร่วมทำความดีในครั้งนี้ วิทยาลัยฯได้บ่มเพาะให้นักศึกษาเป็นคนดี ด้วยการปลูกฝังการเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคโลหิต " ไม่มีการให้ใดที่ยิ่งใหญ่เท่าการให้ชีวิต ร่วมกันบริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิตเหลีอขีวิตเพื่อนมนุษย์ "
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมดูงาน Metaverse NFT Experience at Central Udonกิจกรรมดูงาน Metaverse NFT Experience at Central Udon
รายละเอียด : งานนิทรรศกาลแสดงผลงานศิลปะ และดนตรี นอกโลกเสมือนครั้งแรกในอุดรธานี "Metaverse NFT perience at CentralUdon" งานแสดงที่รวบรวมผลงานจากเหล่าศิลปิน NFT มาจัดแสดงในรูปแบบ On Ground ผลงานทั้งหมดของ 200 ศิลปิน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107