กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง "สุภาพชน คนอาชีวะ "โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง "สุภาพชน คนอาชีวะ "
รายละเอียด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้เข้าร่วม โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง "สุภาพชน คนอาชีวะ " ระหว่างวันที่ 14 - 17 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมวีเทรน ดอนเมือง กรุงเทพฯ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิตภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการส่งเสริมการปรับบำรุงดินโครงการส่งเสริมการปรับบำรุงดิน
รายละเอียด : โครงการส่งเสริมการปรับบำรุงดิน โดยการใช้ ปุ๋ยอินทรี - ชีวภาพ วิทยากร โดย สำนักพัฒนาที่ดินเขต 4 อีกหนึ่งโครงการที่ช่วยเสริมสร้าง อีสานเหนือ เกษตรพลัส จะทำให้นักเรียนนักศึกษารู้การใช้ปุ๋ยอินทรี - ชีวภาพ ในการบำรุงดินในการทำการเษตรพลิส
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพ ณ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพ ณ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาทวิภาคีฮอนด้า อีสานเหนือ สำเร็จการฝึกงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี จากบริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล ประเทศไทยจำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศการเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่จังหวัดอยุทยาภาพบรรยากาศการเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่จังหวัดอยุทยา
รายละเอียด : "การเรียนรู้วิชาคนควบคู่วิชาการ" ทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล อีกก้าวของความสำเร็จ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ นักศึกษาทวิภาคีบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16