กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

การจัดสัมมนาวิชาชีพในหัวข้อเรื่อง “แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต” วิทยากรโดย ดร. อิสเรศนณุชิตภ์ จันทร์ศรี ผอ. สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์อาเซียนการจัดสัมมนาวิชาชีพในหัวข้อเรื่อง “แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต” วิทยากรโดย ดร. อิสเรศนณุชิตภ์ จันทร์ศรี ผอ. สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์อาเซียน
รายละเอียด : ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 11.30 น. ได้มี การจัดสัมมนาวิชาชีพในหัวข้อเรื่อง “แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต” วิทยากรโดย ดร. อิสเรศนณุชิตภ์ จันทร์ศรี ผอ. สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์อาเซียน ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จัดโดย นักเรียนระดับ ปวชปี3 ช่างยนตฯ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีกล่าวอาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562พิธีกล่าวอาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562
รายละเอียด : พิธีกล่าวอาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การจัดสัมมนาวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง “กุญแจแห่งความสำเร็จ ของธุรกิจชานมไข่มุก” วิทยาการโดย คุณอภิชัย  ศิริสม(ร้าน Mongni Café)การจัดสัมมนาวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง “กุญแจแห่งความสำเร็จ ของธุรกิจชานมไข่มุก” วิทยาการโดย คุณอภิชัย  ศิริสม(ร้าน Mongni Café)
รายละเอียด : การจัดสัมมนาวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง “กุญแจแห่งความสำเร็จ ของธุรกิจชานมไข่มุก” วิทยาการโดย คุณอภิชัย  ศิริสม เจ้าของกิจการร้าน Mongni Café ณ ห้องประชุมโรงสี ในพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 8:30 - 12.00น. โดยมี นายเริงศักดิ์ ไชยคำแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน จัดโดยนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/5 สาขาการบัญชี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม การแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562กิจกรรม การแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด : กิจกรรม การแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อนำไปทวาย ณ วัดโนนสวรรค์ ตำบล บ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การอบรม "งดเหล้าเข้าพรรษา " วิทยากรโดย สสส.การอบรม "งดเหล้าเข้าพรรษา " วิทยากรโดย สสส.
รายละเอียด : การอบรม "งดเหล้าเข้าพรรษา " วิทยากรโดย สสส.
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107