กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธี มอบเข็มของนักศึกษา ทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง จาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาพิธี มอบเข็มของนักศึกษา ทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง จาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
รายละเอียด : พิธี มอบเข็มของนักศึกษา ทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง จาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ที่่จังหวัดอำนาจเจริญ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรรณิการ์ บุญพรม นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ผ่านเข้ารอบ SINGHA R-INTERN ปีที่9 เข้าสู่ 40 คนสุดท้าย ในระดับประเทศขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรรณิการ์ บุญพรม นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ผ่านเข้ารอบ SINGHA R-INTERN ปีที่9 เข้าสู่ 40 คนสุดท้าย ในระดับประเทศ
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรรณิการ์ บุญพรม นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ผ่านเข้ารอบ สู่โครงการฝึกงานที่ส่งเสริมแนวคิดการเรียนเรียนรู้ตลอดเวลามุ่งพัฒนาศักยภาพ ก้าวสู่อนาคตที่มั่นคง (SINGHA R-INTERN ปีที่9) เข้าสู่ 40 คนสุดท้าย ในระดับประเทศ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความยินดีกับ นายพลากร วงษ์เสียงดัง นักศึกษา ปวส.2/15 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การออกแบบโลโก้กฏบัตร จังหวัดอุดรธานีขอแสดงความยินดีกับ นายพลากร วงษ์เสียงดัง นักศึกษา ปวส.2/15 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การออกแบบโลโก้กฏบัตร จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดีกับ นายพลากร วงษ์เสียงดัง นักศึกษา ปวส.2/15 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การออกแบบโลโก้กฏบัตร จังหวัดอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การจัดสัมมนาวิชาชีพในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยี WI-FI" โดยวิทยากร นาย พีรพล ครวงษ์ และนาย รัฐพงษ์ นามราช วิทยากรจากบริษัทแอดไวท์การจัดสัมมนาวิชาชีพในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยี WI-FI" โดยวิทยากร นาย พีรพล ครวงษ์ และนาย รัฐพงษ์ นามราช วิทยากรจากบริษัทแอดไวท์
รายละเอียด : ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 8:30 - 12:00 น. ได้มีการการจัดสัมมนาวิชาชีพในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยี WI-FI" โดยวิทยากร นาย พีรพล ครวงษ์ และนาย รัฐพงษ์ นามราช วิทยากรจากบริษัทแอดไวท์ โดยมีนายเริงศักดิ์ ไชยคำแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้ง จัดโดย นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/5 สาขาการบัญชี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การจัดสัมมนาวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต" โดยวิทยากรพิเศษ ดร.อิสเรศณุชิตภ์  จันทร์ศรีการจัดสัมมนาวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต" โดยวิทยากรพิเศษ ดร.อิสเรศณุชิตภ์  จันทร์ศรี
รายละเอียด : วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 การจัดสัมมนาวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต" เวลา 8:30 - 12:00 น. ณ ห้องประชุมโรงสี โดยวิทยากรพิเศษ ดร.อิสเรศณุชิตภ์  จันทร์ศรี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพอาเซียน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร โดยมี คุณอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ให้เกียรติมามอบของที่ระลึก และมอบหมายและ นายเริงศักดิ์ ไชยคำแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ จัดโดย นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3/4 สาขาการบัญชี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86