กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

การเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปรับวัคซีนการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปรับวัคซีน
รายละเอียด : การเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปรับวัคซีน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีกล่าว อาศิรวาท ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔พิธีกล่าว อาศิรวาท ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
รายละเอียด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือนำโดย คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรการศึกษา ร่วมพิธีกล่าว อาศิรวาท ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงเจริญ ยิ่งยืนนาน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สำเร็จการฝึกอาชีพ 1 ปี จากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด รุ่นที่ 32ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สำเร็จการฝึกอาชีพ 1 ปี จากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด รุ่นที่ 32
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนืออำเภอเมือง และวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภาปี สำเร็จการฝึกอาชีพ 1 ปี จากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด รุ่นที่ 32
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นิเทศนักศึกษาในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัดนิเทศนักศึกษาในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
รายละเอียด : วันที่ 9 พ.ค. 2564 งานทวิภาคี นำโดยนายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิสา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือและคณะอาจารย์ฝ่ายทวิภาคี ได้เข้านิเทศนักศึกษาในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด นักศึกษาเข้านิเทศครบ 100%
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกอาชีพ จากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานอยุธยา รุ่นที่ 31ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกอาชีพ จากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานอยุธยา รุ่นที่ 31
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกอาชีพ จากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานอยุธยา รุ่นที่ 31
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107