กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

การจัดสัมมนาวิชาชีพเรื่อง “ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ”การจัดสัมมนาวิชาชีพเรื่อง “ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ”
รายละเอียด : การจัดสัมมนาวิชาชีพเรื่อง “ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ” โดยวิทยากร นางพรทิพย์ รามฤทธิ์ ประธานกลุ่มแม่บ้านไม้ไผ่แปรรูป OTOP บ้านยามกาใหญ่ ณ ห้องประชุมโรงสี โดยมี นายเริงศักดิ์ ไชยคำแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ จัดโดยนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 พาณิชยกรรม
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การจัดสัมมนาวิชาชีพ เรื่อง “การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์” โดยวิทยากรจากบริษัทโตโยต้า ชิณณ์ นนท์ อุดรธานี จำกัดการจัดสัมมนาวิชาชีพ เรื่อง “การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์” โดยวิทยากรจากบริษัทโตโยต้า ชิณณ์ นนท์ อุดรธานี จำกัด
รายละเอียด : การจัดสัมมนาวิชาชีพ เรื่อง “การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์” โดยวิทยากรจากบริษัทโตโยต้า ชิณณ์ นนท์ อุดรธานี จำกัด ณ ห้องประชุมโรงสี โดยมี นายสนัด วงษาแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้ง จัดโดยนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาช่างยนต์
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การบริจาคโลหิตการบริจาคโลหิต
รายละเอียด : นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ ชัยแสงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา. ร่วมกับคณะครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา เป็นฝ่ายให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี วันนี้...คณะครูอาจารย์และลูกๆอีสานเหนือแผนกช่างยนต์ที่พึ่งจะกลับจากฝึกงานในระบบทวิภาคีอีสานโมเดลร่วมกันบริจาค โลหิตด้วยใจ ดังนี้ 1.ยอดผู้บริจาคโลหิต จำนวน =68คน/ยูนิต คิดเป็น=27,200ซีซี การบริจาคโลหิตในทุกๆครั้ง จะมีผู้บริจาครายใหม่ๆเพิ่มขึ้น ในทุกๆครั้งไปและในวันนี้ ก็เช่นกัน 2.ผู้บริจาคโลหิตรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน=26 คน ในวันนี้มีผู้ได้รับเข็มครั้งที่ 24 หนึ่งคน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม วันสุนทรภู ประจำปีการศึกษา 2562กิจกรรม วันสุนทรภู ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด : กิจกรรม วันสุนทรภู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม ฉางข้าว วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

“ปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต กับ ทุนนวัตกรรมขั้นสูง”“ปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต กับ ทุนนวัตกรรมขั้นสูง”
รายละเอียด : วันที่ 26 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ และตัวแทนนักศึกษาทุนนวัตกรรมขั้นสูง จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (สกศ.) เข้าร่วมประชุมใหญ่ “ปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต กับ ทุนนวัตกรรมขั้นสูง” และรับเข็มกลัด จากทาง สกศ. และวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ คือ หนึ่งใน 36 วิทยาลัยจากทั่วประเทศไทย และ วิทยาลัย แห่งเดียวในจังหวัดอุดรธานี ที่ได้รับทุนนี้
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86