กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
รายละเอียด : ภาพบรรยายกาศ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐสายอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐสายอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายละเอียด : ผู้บริหาร อาจารย์ และ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าร่วม กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐสายอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ( วช ) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( สอศ ) ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2561 ณ เจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การบริจาคโลหิต ปีการศึกษา 1/2561การบริจาคโลหิต ปีการศึกษา 1/2561
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 คณะผุ้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับคลังเลือดโรงพยาบาล ศูนย์อุดรธานี ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๑กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๑
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2561 คณะผู้บริหารและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต้านยาเสพติดโลก(๘๖ มิถุนายน ) ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องอุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ศูนย์คุณธรรมร่วมมาถ่ายทำสารคดี " วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ วิทยาลัยต้นแบบคุณธรรม "ศูนย์คุณธรรมร่วมมาถ่ายทำสารคดี " วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ วิทยาลัยต้นแบบคุณธรรม "
รายละเอียด : วันที่ 24/6/2561 ศูนย์คุณธรรมร่วมมาถ่ายทำสารคดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ วิทยาลัยต้นแบบคุณธรรม สร้าง คุณธรรมให้เกิดกับนักศึกษาผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รูปแบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล สร้างนิสัยอุตสาหกรรม
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55