กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพ บรรยากาศภาพการประกวด โฟล์คซองอีสานเหนือต้านยาเสพติดประจำปี 2563ภาพ บรรยากาศภาพการประกวด โฟล์คซองอีสานเหนือต้านยาเสพติดประจำปี 2563
รายละเอียด : ภาพ บรรยากาศภาพการประกวด โฟล์คซองอีสานเหนือต้านยาเสพติดประจำปี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการ เปิดโลกอาสาพัฒนา นวัตกรรมเพื่อสังคมโครงการ เปิดโลกอาสาพัฒนา นวัตกรรมเพื่อสังคม
รายละเอียด : นักศึกษาทุนกสศ.ระดับปวส. รุ่นที่ 1 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ ชุมชนพาสุขมั่นคง เทศบาลนครอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลอีสานเหนือ ESTVB ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันวอลเลย์บอล ประชาชนต้านยาเสพติดขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลอีสานเหนือ ESTVB ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันวอลเลย์บอล ประชาชนต้านยาเสพติด
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลอีสานเหนือ ESTVB ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันวอลเลย์บอล ประชาชนต้านยาเสพติด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การอบรม การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ (สวมหมวก100%)การอบรม การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ (สวมหมวก100%)
รายละเอียด : การอบรม การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ (สวมหมวก100%)
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

อีสานเหนือเกษตรพลัสอีสานเหนือเกษตรพลัส
รายละเอียด : อีสานเหนือเกษตรพลัส
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107