กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศ การประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกอาชีพ จากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทยจำกัด และ บริษัทโฮมโปรดักส์ชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดมหาชนภาพบรรยากาศ การประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกอาชีพ จากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทยจำกัด และ บริษัทโฮมโปรดักส์ชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดมหาชน
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศ การประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกอาชีพ จากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทยจำกัด และ บริษัทโฮมโปรดักส์ชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดมหาชน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมสานสัมพันธเฟรชชี่อีสานเหนือ 2019กิจกรรมสานสัมพันธเฟรชชี่อีสานเหนือ 2019
รายละเอียด : กิจกรรมสานสัมพันธเฟรชชี่อีสานเหนือ 2019
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะการประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
รายละเอียด : คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ นำโดยนายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดืนทางไปฝึกวิชาชีพ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ จังหวัดอยุธยานักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดืนทางไปฝึกวิชาชีพ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ จังหวัดอยุธยา
รายละเอียด : นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดืนทางไปฝึกวิชาชีพ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ จังหวัดอยุธยา
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. 1 ประจำปีการศึกษา 2562การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. 1 ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด : การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมฉางข้าว วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107