กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

ผู้ตรวจราชการ นายสุรพงษ์ จำจด ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชม บูธวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือผู้ตรวจราชการ นายสุรพงษ์ จำจด ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชม บูธวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
รายละเอียด : ผู้ตรวจราชการ นายสุรพงษ์ จำจด ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชม บูธวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561ภาพบรรยากาศ กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศ กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การสัมนาวิชาชีพเรื่อง เปิดโลกความรู้สู่ประตูความสำเร็จ ตอน ความปลอดภัยในชีวิตประจำวันการสัมนาวิชาชีพเรื่อง เปิดโลกความรู้สู่ประตูความสำเร็จ ตอน ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน
รายละเอียด : วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นักเรียนสาขาพาณิชยการชั้นปีที่ 3ได้ดำเนินการจัดสัมมนาวิชาชีพ เรื่อง เปิดโลกความรู้สู่ประตูความสำเร็จ ตอน ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน วิทยากรโดย ดาบตำรวจพูลทรัพย์ ศรีปัจฉิม ณ ห้องประชุมโรงสี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศการทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2561ภาพบรรยากาศการทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศการทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมลงแขกดำนา โครงการอีสานเหนือเกษตรพลัสกิจกรรมลงแขกดำนา โครงการอีสานเหนือเกษตรพลัส
รายละเอียด : วันที่ 3 ส.ค. 61 เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ คุณอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการ และ ดร. ดวงนภา มกรานุรักษ์ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมลงแขกดำนา โครงการอีสานเหนือเกษตรพลัส ในกิจกรรมครั้งนี้ มีนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 และแขกชาวต่างชาติ ที่ให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรมถอนกล้า ดำนา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการทำนา และชีวิตของชาวนาในการที่จะทำนาแต่ละครั้งต้องมีการวางแผนอะไรบ้าง ซึ่งรวมถึงในกิจกรรมครั้งนี้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคี ในการทำงานร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป ซึ่งในกิจกรรมวันนี้นักเรียนได้ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือดีมาก
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86