กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

การนิเทศนักศึกษา ในระบบทวิภาคีรูปแบบอีสานเหนือโมเดล บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ( ประเทศไทย) จำกัดการนิเทศนักศึกษา ในระบบทวิภาคีรูปแบบอีสานเหนือโมเดล บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ( ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด : ภาพบรรยายการศการนิเทศนักศึกษา ในระบบทวิภาคีรูปแบบอีสานเหนือโมเดล บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ( ประเทศไทย) จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก ปีการศึกษา 2561กิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด : เนื่องในวันบริจาคโลหิตโลก14มิถุนายน2561นักเรียน,นักศึกษาจิตอาสาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอีวานเหนือเข้าร่วมงานและร่วมบริจาคโลหิตณ.โรงพยาบาลอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมในสถานศึกษา ณ.ห้องประชุมโรงสีโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมในสถานศึกษา ณ.ห้องประชุมโรงสี
รายละเอียด : วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดร ได้จัดอบรมในโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมในสถานศึกษา ณ.ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม SING R INTURN ROAD SHOW ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือกิจกรรม SING R INTURN ROAD SHOW ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
รายละเอียด : กิจกรรม SING R INTURN ROAD SHOW ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาสาขาการตลาดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดทำแผนธุรกิจนักศึกษาสาขาการตลาดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดทำแผนธุรกิจ
รายละเอียด : นักศึกษาสาขาการตลาดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดทำแผนธุรกิจระหว่างวันที่11-13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องทุ่งศรีเมือง ชั้น3 โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107