กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

อีสานเหนือ On tour Malaysia & Singapore 2018อีสานเหนือ On tour Malaysia & Singapore 2018
รายละเอียด : วันที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศ Malaysiaและประเทศ Singapore ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ท่านผู้อำนวยการและท่านผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ มอบเงินสนับสนุนโครงการ ซ่อม สร้าง บ้าน ๑๒๕ ปี ๑๒๕ หลังท่านผู้อำนวยการและท่านผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ มอบเงินสนับสนุนโครงการ ซ่อม สร้าง บ้าน ๑๒๕ ปี ๑๒๕ หลัง
รายละเอียด : ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติรับมอบเงินสนับสนุนโครงการซ่อม สร้าง บ้าน ๑๒๕ ปี ๑๒๕ หลัง โครงการดีๆ ของ จังหวัดอุดรธานีจากคุณอนุพงค์-ดร.ดวงนภา มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการและผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ หัวข้อยิ่งรู้ยิ่งรวย ด้วยหลักสูตรการตลาดดิจิทัล Digital Marketingสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ หัวข้อยิ่งรู้ยิ่งรวย ด้วยหลักสูตรการตลาดดิจิทัล Digital Marketing
รายละเอียด : วันที่27 ตุลาคม2561 นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีส่านเหนือ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี นำทีมผู้บริหารนางสาวสุดฤทัย ชัยแสงฤทธิ์รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ และคณะอาจารย์สาขาการตลาด เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ หัวข้อยิ่งรู้ยิ่งรวย ด้วยหลักสูตรการตลาดดิจิทัล Digital Marketing ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวค่ายปันน้ำใจ บ้านหนองโอนโครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวค่ายปันน้ำใจ บ้านหนองโอน
รายละเอียด : วันที่ 26 ตุลคาม 2561 งานลูกเสือวิสามัญ ได้ส่งตัวแทนลูกเสือ 8 นาย เข้าอบรมเพื่อเตรียมการเป็นพี่เลี้ยงลูกเสือ ระหว่างวันที่ 26-28 ต.ค. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวค่ายปันน้ำใจ บ้านหนองโอน ตำบลเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นิเทศนักศึกษาทวิภาคีบริษัทโฮมโปรสาขาสุวรรณภูมินิเทศนักศึกษาทวิภาคีบริษัทโฮมโปรสาขาสุวรรณภูมิ
รายละเอียด : นิเทศนักศึกษาทวิภาคีบริษัทโฮมโปรสาขาสุวรรณภูมิ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86