กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียด : วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ผู้บริหารและคณะอาจารย์ เข้านิเทศทวิภาคี อีสานเหนือโมเดล บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานอยุธยาผู้บริหารและคณะอาจารย์ เข้านิเทศทวิภาคี อีสานเหนือโมเดล บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานอยุธยา
รายละเอียด : วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ผู้บริหารและคณะอาจารย์ เข้านิเทศ และให้กำลังใจนักศึกษาฝึกงาน ทวิภาคี อีสานเหนือโมเดล บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานอยุธยา
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และโรงพยาบาลอุดรธานีกิจกรรมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และโรงพยาบาลอุดรธานี
รายละเอียด : วันที่ 22/7/63 กิจกรรมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และโรงพยาบาลอุดรธานี ห้องประชุมฉางข้าว วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ข้อปฏิบัติป้องกัน COVID-19ข้อปฏิบัติป้องกัน COVID-19
รายละเอียด : ข้อปฏิบัติป้องกัน COVID-19 เตรียมความพร้อมเปิดเทอมใหม่
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นิเทศนักศึกษาที่กำลังฝึกงานที่บริษัทฟูจิ คูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานอยุธยานิเทศนักศึกษาที่กำลังฝึกงานที่บริษัทฟูจิ คูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานอยุธยา
รายละเอียด : นิเทศนักศึกษาที่กำลังฝึกงานที่บริษัทฟูจิ คูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานอยุธยา นำโดยนายไพโทรย์ รู้ยืนยง รองผู้อำนวยการฝ่ายทวิภาคีและความร่วมมือ และคณะ อาจารย์ “ขอให้ทุกคน สู้ ๆ นะครับ สุขภาพแข็งแรง ตั้งใจฝึกอาชีพ เพื่ออนาคตของทุกคนครับ “ พลังใจสำคัญ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107