กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทวิภาคีญี่ปุ่นรุ่นที่ 48นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทวิภาคีญี่ปุ่นรุ่นที่ 48
รายละเอียด : วันที่ 31 มีนาคม 2562 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทวิภาคีญี่ปุ่นรุ่นที่ 48 ได้เดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 3 ปี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ณ ห้องประชุม ฉางข้าวปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ณ ห้องประชุม ฉางข้าว
รายละเอียด : วันที่ 31 มีนาคม 2562 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ณ ห้องประชุม ฉางข้าว วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. วันที่ 31 มีนาคม 2562ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. วันที่ 31 มีนาคม 2562
รายละเอียด : ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เรียนเชิญ ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. เข้าร่วม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ณ ห้องประชุมฉางข้าว วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เริ่มเวลา 08:00 น.
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

คณะกรรมการกองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา (กสศ.) เดินทางมาเยี่ยมบ้าน และทุนนักศึกษาคณะกรรมการกองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา (กสศ.) เดินทางมาเยี่ยมบ้าน และทุนนักศึกษา
รายละเอียด : วันที่ 21 มีนาคม 2562 คณะกรรมการกองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา (กสศ.) เดินทางมาเยี่ยมบ้าน และทุนนักศึกษา
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

สำนักงานกรพัฒน์การบัญชี สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปวส. สาขาการบัญชี เพื่อเข้ารับการฝึกอาชีพ ( ทวิภาคี )สำนักงานกรพัฒน์การบัญชี สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปวส. สาขาการบัญชี เพื่อเข้ารับการฝึกอาชีพ ( ทวิภาคี )
รายละเอียด : วันที่ 19 มีนาคาม 2562 สำนักงานกรพัฒน์การบัญชี มาสอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปวส. สาขาการบัญชี จำนวน 4 คน เพื่อเข้ารับการฝึกอาชีพ ( ทวิภาคี )
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86