กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพ โครงการความร่วมมืออาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพ โครงการความร่วมมืออาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)
รายละเอียด : พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพ โครงการความร่วมมืออาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุม บริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด ปราจีนบุรี วันที่ 12 พ.ย. 2562 ซึ่งในรุ่นนี้ได้รางวัล best performance ถึง 41 คน ซึ่งหมายถึงนักศึกษาที่มีการฝึกอาชีพยอดเยี่ยมได้รับทุนการศึกษา ในวันที่สำเร็จทั้งหมด 1,460,000 บาท
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม วันลอยกระทง ปีการศึกษา 2562กิจกรรม วันลอยกระทง ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด : กิจกรรม วันลอยกระทง ปีการศึกษา 2562
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าร่วมประชุม การปฏิบัติการหนุนเสริมกระบวนการพัฒนา นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าร่วมประชุม การปฏิบัติการหนุนเสริมกระบวนการพัฒนา นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
รายละเอียด : ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าร่วมประชุม การปฏิบัติการหนุนเสริมกระบวนการพัฒนา นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การสัมนาเรื่อง"ธนาคารน้ำใต้ดิน" วิทยากรโดย นายพยัต ชาญประเสริฐ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทยและ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นการสัมนาเรื่อง"ธนาคารน้ำใต้ดิน" วิทยากรโดย นายพยัต ชาญประเสริฐ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทยและ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด : การสัมนาเรื่อง"ธนาคารน้ำใต้ดิน" วิทยากรโดย นายพยัต ชาญประเสริฐ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทยและ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาเนหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักฝึกงานในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกงาน บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยานักฝึกงานในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกงาน บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด : นักฝึกงานในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกงาน บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107