กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทุนเรียนต่อ ในระดับปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทุนเรียนต่อ ในระดับปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน
รายละเอียด : พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทุนเรียนต่อ ในระดับปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศ สัมภาษณ์ทุน กสศ.(กองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา)ภาพบรรยากาศ สัมภาษณ์ทุน กสศ.(กองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา)
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศ สัมภาษณ์ทุน กสศ.(กองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอสานเหนือ รอบที่ 1 จะประกาศผลและรายงานตัว ในวันที่ 20 มีนาคม 2562
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ราตรีสายใยผูกพัน สายสัมพันเลือดเขียวขาวราตรีสายใยผูกพัน สายสัมพันเลือดเขียวขาว
รายละเอียด : ภาพยรรยากาศ ราตรีสายใยผูกพัน สายสัมพันเลือดเขียวขาว ประจำปีการศึกษา 2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือภาพบรรยากาศ พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศ พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอเรียนเชิญผู้ปกครอง นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม2561 เวลา 09.00 น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี ชั้น 4ขอเรียนเชิญผู้ปกครอง นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม2561 เวลา 09.00 น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี ชั้น 4
รายละเอียด : ขอเรียนเชิญผู้ปกครอง นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ในพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86