กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

อีสานเหนือโมเดล ทวิภาคีไทยเเท้อีสานเหนือโมเดล ทวิภาคีไทยเเท้
รายละเอียด : ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและอาจารย์ "อีสานเหนือโมเดล ทวิภาคีไทยเเท้" วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรธาดา จ.ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมเเพบริหารธุรกิจ จ.ขอนเเก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา จ.ขอนแก่น วิทย
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาและคณาจารย์ที่เข้าเยียมชมและรับฟังบรรยายสรุปยินดีต้อนรับ นักศึกษาและคณาจารย์ที่เข้าเยียมชมและรับฟังบรรยายสรุป
รายละเอียด : โครการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้บริหารด้านอาชีวศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) หลักสูตรครุศาตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (G-TEM)
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
รายละเอียด : การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

อีสานเหนือ โมเดลอีสานเหนือ โมเดล
รายละเอียด : ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการกาฬสินธ์ (ไทย-เยอรมัน) วิทยาลัยเทคโนโลยีพล พาณิชยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานาเเก วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมขอขมาแม่กิจกรรมขอขมาแม่
รายละเอียด : วันเเม่เเห่งชาติ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33