กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรโครงการบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รายละเอียด : วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือนำโดย ดร.ดวงนภา มกรานุรักษ์ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุดรธานีได้นำคณะครูอาจารย์และนักศึกษาจำนวน 34 คน. ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวราวกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 66 พรรษา. ณ บริษัทไอคิว ดับเบิลเอ. จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การสัมนาเปิดโลกความรู้สู่ประตูความสำเร็จ ตอน การบริหารธุรกิจบริการอย่างมืออาชีพการสัมนาเปิดโลกความรู้สู่ประตูความสำเร็จ ตอน การบริหารธุรกิจบริการอย่างมืออาชีพ
รายละเอียด : วันที่ 11 กรกฏาคม 2561 นักเรียนสาขาพาณิชยการชั้นปีที่ 3 ดำเนินการจัดสัมมนาวิชาชีพของ ในหัวข้อเรื่อง เปิดโลกความรู้สู่ประตูความสำเร็จ ตอน การบริหารธุรกิจบริการอย่างมืออาชีพ โดย คุณอนุสรณ์ ชินภักดี ตำแหน่ง Training Manager และคุณอรวีย์ ประจักษ์รัตนกิจ ตำแหน่ง Human Resources Manager โรงแรม Centara Udornthani ในเวลา 10.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การอบรมเชิงปฏิบััติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง "สุภาพชน คนอาชีวะ"การอบรมเชิงปฏิบััติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง "สุภาพชน คนอาชีวะ"
รายละเอียด : คณะอาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาเหนือ เข่าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนำ โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง "สุภาพชน คนอาชีวะ" ระหว่าง 10 -13 ก.ค. 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การสัมนาสภาปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑การสัมนาสภาปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
รายละเอียด : การสัมนาสภาปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง "ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน และยุทธวิธีการกระจาย อำนาจ(การขยายเครือข่ายจัดตั้งสภาปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชนจังหวัด) วันที่ ๗ - ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การเสวนาประชุมวิชาการคุณธรรม นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม 4.0 สุภาพชนคนอาชีวะการเสวนาประชุมวิชาการคุณธรรม นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม 4.0 สุภาพชนคนอาชีวะ
รายละเอียด : ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา ร่วมการเสวนาประชุมวิชาการคุณธรรม นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม 4.0 สุภาพชนคนอาชีวะ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86