กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมลูกอีสานเหนือร่วมใจบริจาคโลหิตกิจกรรมลูกอีสานเหนือร่วมใจบริจาคโลหิต
รายละเอียด : วันที่ 4 กันยายน 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้จัดกิจกรรม " ลูกอีสานเหนือร่วมใจบริจาคโลหิต" โดยมี คณะผุ้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับคลังเลือดโรงพยาบาล ศูนย์อุดรธานี ณ ห้องประชุมฉางข้าว วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การสัมมนาพิเศษในหัวข้อ เรื่อง ชีวิตในการทำงานตอน"แค่สู้ เรียนรู้ชีวิต" วิทยายกรโดยคุณพิเศษคุณ ฐาปนี โปร่งรัศมี รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด (บริษัท บัณฑิตแนะแนว จำกัด)การสัมมนาพิเศษในหัวข้อ เรื่อง ชีวิตในการทำงานตอน"แค่สู้ เรียนรู้ชีวิต" วิทยายกรโดยคุณพิเศษคุณ ฐาปนี โปร่งรัศมี รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด (บริษัท บัณฑิตแนะแนว จำกัด)
รายละเอียด : วันที่ 4 กันยายน 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษคุณ ฐาปนี โปร่งรัศมี รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท บัณฑิตแนะแนว จำกัด มาในงานสัมมนาเพื่อบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง ชีวิตในการทำงานตอน"แค่สู้ เรียนรู้ชีวิต" เพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการและมีเป้าหมายในการใช้ชีวิต โดยมีนักศึกษาปวส. 2 บริหารธุรกิจเข้าร่วมสัมมนา
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

อีสานเหนือคัพครั้งที 4อีสานเหนือคัพครั้งที 4
รายละเอียด : การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ต้านยาเสพติด "อีสานเหนือคัพครั้งที 4 " ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่าง วันที่ 6 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

“อีสานเหนือโมโตครอส&ไซเคิลครอส ครั้งที่ 1 ““อีสานเหนือโมโตครอส&ไซเคิลครอส ครั้งที่ 1 “
รายละเอียด : วันที่ 2 กันยายน 2561 นักศึกษาสาขา ช่างยนต์ ได้เข้าร่วมการแข่งรถจักรยานยน์วิบากเพื่อการกศล “อีสานเหนือโมโตครอส&ไซเคิลครอส ครั้งที่ 1 “ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สาขา กุมภวาปี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

อบรมขับขี่ปลอดภัย โดยสถาบันฝึกอบรมขับขี่จักรยานยนต์ YAMAHA RIDING ACADEMY (YRA)อบรมขับขี่ปลอดภัย โดยสถาบันฝึกอบรมขับขี่จักรยานยนต์ YAMAHA RIDING ACADEMY (YRA)
รายละเอียด : วันที่ 31 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ นำโดย ท่านรองผอ.สนัด วงษาแก้ว ท่านรองผอ.เริงศักดิ์ ไชยคำแดง อ.ภิญโญ รักญาติ และ อ.สิทธินันท์ สีดาคาน ได้จัดโครงการ อบรมขับขี่ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของของการขับขี่ปลอดภัย เพื่อปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน และเสริมสร้างวินัยจราจร ให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย การอบมรมในครั่งนี้ได้รับเกียรติจากสถาบันฝึกอบรมขับขี่จักรยานยนต์ YAMAHA RIDING ACADEMY (YRA) โดยคุณชัยยงค์ ประยงค์หอม เจ้าหน้าฝึกอบรมขับขี่รถจักยานยนต์ (YRA)และบริษัท เจียง YAMAHA อุดรธานี จำกัด ในภาคเช้า เป็นการอบรมภาคทฤษฎี และภาคบ่ายเป็นการฝึกทักษะการปฎิบัติ ขับขี่รถจักยานยนต์
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86