กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

E-Commerce BIG BANGE-Commerce BIG BANG
รายละเอียด : นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือเข้าร่วม งาน E-Commerce BIG BANG ณ โรงแรมบ้านเชียง จ.อุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การจัดสัมมนาของนักเรียนพาณิชยกรรม เรื่อง" สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างและผู้ประกันตนพึงมีสิทธิได้รับตาม พรบ.เงินทดแทน"การจัดสัมมนาของนักเรียนพาณิชยกรรม เรื่อง" สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างและผู้ประกันตนพึงมีสิทธิได้รับตาม พรบ.เงินทดแทน"
รายละเอียด : การจัดสัมมนาของนักเรียนพาณิชยกรรม เรื่อง "สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างและผู้ประกันตนพึงมีสิทธิได้รับตาม พรบ.เงินทดแทน" วิทยากรโดยคุณเกศสิริรัตน์ แพงพฤกษ์ภูมิ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคม ณ ห้องประชุา ฉางข้าว
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

อบรมขับขี่ปลอดภัยอบรมขับขี่ปลอดภัย
รายละเอียด : การอบรมขับขี่ปลอดภัยจัดโดย บ.เจียงอุดรร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ณ ห้องประชุม ฉางข้าว
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ผู้ตรวจราชการ นายสุรพงษ์ จำจด ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชม บูธวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือผู้ตรวจราชการ นายสุรพงษ์ จำจด ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชม บูธวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
รายละเอียด : ผู้ตรวจราชการ นายสุรพงษ์ จำจด ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชม บูธวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561ภาพบรรยากาศ กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศ กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107