กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

คณะผุ้บริหารและตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้ามอบกระเช้า "สวัสดีปีใหม่ " นายสิธิชีย จินดาหลวง รองผุ้ว่าราชาการจังหวัดอุดรธานีคณะผุ้บริหารและตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้ามอบกระเช้า "สวัสดีปีใหม่ " นายสิธิชีย จินดาหลวง รองผุ้ว่าราชาการจังหวัดอุดรธานี
รายละเอียด : คณะผุ้บริหารและตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้ามอบกระเช้า "สวัสดีปีใหม่ " นายสิธิชีย จินดาหลวง รองผุ้ว่าราชาการจังหวัดอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การบรรยายพิเศษเรื่อง " การสร้างแรงบันดาลใจ " โดย พันเอกยุทธศิลป์ บรรเทาการบรรยายพิเศษเรื่อง " การสร้างแรงบันดาลใจ " โดย พันเอกยุทธศิลป์ บรรเทา
รายละเอียด : การบรรยายพิเศษเรื่อง " การสร้างแรงบันดาลใจ " โดย พันเอกยุทธศิลป์ บรรเทา ณ ห้องประชุมโรงสี เวลา 09:30 - 11:30 น.
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

จุดบริการประชาชนเทศการปีใหม่ (สาชาวิชาช่างยนต์)จุดบริการประชาชนเทศการปีใหม่ (สาชาวิชาช่างยนต์)
รายละเอียด : สาขาวิชาช่างยนต์ อุตสาหกรรม ได้ให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
รายละเอียด : กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ณ ห้องประชุม ฉางข้าว
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปวช. ปี 1การประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปวช. ปี 1
รายละเอียด : ประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปวช. ปี 1 เพื่อแลกเปลี่ยน พัฒนา การดูและช่วยเหลือนักศึกษา ด้วยความใส่ใจ ณ ห้องประชุม ฉางข้าว
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86