กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีมอบทุนการศึกษาจำนวนเงินกว่า 600,000 บาทให้กับนักศึกษา ระดับ ปวส. ที่สำเร็จการศึกษาพิธีมอบทุนการศึกษาจำนวนเงินกว่า 600,000 บาทให้กับนักศึกษา ระดับ ปวส. ที่สำเร็จการศึกษา
รายละเอียด : พิธีมอบทุนการศึกษาจำนวนเงินกว่า 600,000 บาทให้กับนักศึกษา ระดับ ปวส. ที่สำเร็จการศึกษา
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทวิภาคีวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ฝึกอาชีพ สำเร็จ บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล ประเทศไทย จำกัด โรงงานปราจีนบุรี เป็นระยะเวลา 1 ปีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทวิภาคีวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ฝึกอาชีพ สำเร็จ บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล ประเทศไทย จำกัด โรงงานปราจีนบุรี เป็นระยะเวลา 1 ปี
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทวิภาคีวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ฝึกอาชีพ สำเร็จ บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล ประเทศไทย จำกัด โรงงานปราจีนบุรี เป็นระยะเวลา 1 ปี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ที่สำเร็จการฝึกอาชีพ เป็นระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 30ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ที่สำเร็จการฝึกอาชีพ เป็นระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 30
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ที่สำเร็จการฝึกอาชีพ เป็นระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 30
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือและวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือและวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียด : พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือและวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ใน “พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้องอุดรธานีฮอล์ เซ็นทรัลอุดรธานีขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ใน “พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้องอุดรธานีฮอล์ เซ็นทรัลอุดรธานี
รายละเอียด : วันที่ 26 มีนาคม 2564 ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ใน “พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้องอุดรธานีฮอล์ เซ็นทรัลอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107