กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

การประชุม สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (กลุ่มภาคอีสาน)การประชุม สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (กลุ่มภาคอีสาน)
รายละเอียด : การประชุมสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (กลุ่มภาคอีสาน) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันอังคาร ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อ.เมือง จ.อุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ศึกษาดูงานอีสานเหนือโมเดลศึกษาดูงานอีสานเหนือโมเดล
รายละเอียด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เปิดให้ศึกษาดูงานอีสานเหนือโมเดล ทวิภาคีสายพันธุ์ไทยแท้ หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการขนานนามจากสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ว่าเป็นทวิภาคีที่เน้นคุณภาพ "ประสบความสำเร็จเพราะใส่ใจเรื่องคุณภาพ" วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้พัฒนามาเป็นเวลา 11 ปี พร้อมเปิดบ้านให้ทุกวิทยาลัยอาชีวะในไทย ทั้งรัฐ-เอกชน รวมถึงวิทยาลัยอาชีวะจาก สปป.ลาว ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช. 1 ประจำปีการศึกษา 2559ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช. 1 ประจำปีการศึกษา 2559
รายละเอียด : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช. 1 ประจำปีการศึกษา 2559
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่
รายละเอียด : ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ในรูปเเบบทวิภาคี อีสานเหนือโมเดล
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ราตรีทอรักถักสายใจ...สู่ก้าวใหม่ด้วยใจมั่นราตรีทอรักถักสายใจ...สู่ก้าวใหม่ด้วยใจมั่น
รายละเอียด : ราตรีทอรักถักสายใจ...สู่ก้าวใหม่ด้วยใจมั่น ณ เจริญโฮเต็ลอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107