บทความและงานวิจัย

.................................................................................................................................................................................................................................................................

อนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2554-2564) THE SCENARIO OF VOCATIONAL EDUCATION IN THAILAND DURING THE NEXT DECADE (2011-2021)อนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2554-2564) THE SCENARIO OF VOCATIONAL EDUCATION IN THAILAND DURING THE NEXT DECADE (2011-2021)
ชื่อผู้จัดทำ : ดร. ดวงนภา มกรานุรักษ์
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1