<h6>วิทยาลัยเทคโนโลยีสานเหนือ</h6> <h6></h6> <h6>เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านสายอาชีพ</h6> <h6>วิทยาลัยเทคโนโลยีสานเหนือ</h6> <h6>เปิดหลักสูตรดนตรี ปวช ปวส</h6>

 บริการ อื่นๆ
ติดตามข่าวสาร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2544 โดยมี
นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ด้วยความมุ่งมั่นในการต้องการให้ประชาชนในชุมชนแถบบริเวณจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้านวิชาชีพโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ และศึกษาต่อระดับสูงได้ ซึ่งทางโรงเรียนได้ทาการเปิดสอน 2 ประเภทวิชาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี งานการขาย งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานยานยนต์ ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

[ 08/02/2559 ] ตารางสอบนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558
[ 02/02/2559 ] ขั้นตอนการยื่นคำร้องของเเจ้งจบการศึกษา 2/2558


......................................................................................................................................

[ 07/02/2560 ] เปิดโลกวิิชาการ เปิดบ้านสายอาชีพ

[ 06/09/2559 ] อาชีวศึกษาทวิภาคี

[ 19/06/2559 ] ต้นเเบบของประเทศไทย "อีสานเหนือโมเดล"

[ 09/06/2559 ] บริจากเลือดเพื่อพ่อ

[ 08/06/2559 ] อีสานเหนือโมเดล

 

ข่าวสารทั้งหมด »

......................................................................................................................................

"เปิดรับสมัครเรียนนักศึกษาใหม่"

รับสมัครเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิ๊กสมัครเรียน »
Share


facebook วิทยาลัย

สถิติการเข้าชม

    สมาชิกทั้งหมด 075307 คน

    เข้าใช้ทั้งหมด 012389 ครั้ง

   จำนวนคนออนไลน์ 000009 คน

.................................................................................
Server Time: 2017-05-01 / 05:30:40

EST TV

วิดีโอเเนะนำ อีสานเหนือ

กิจกรรมวิทยาลัย

[ 03/03/2560 ] พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ .. >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

[ 28/02/2560 ] บรรยากาศการซ้อมรับใบประกาศนียบัตร

บรรยากาศการซ้อมรับใบประกาศนียบัตร.. >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

[ 17/02/2560 ] กิจกรรมอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2559.. >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

[ 07/02/2560 ] ร่วมภาพกิจกรรม "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านสายอาชีพ"

ร่วมภาพกิจกรรม "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านสายอาชีพ".. >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

<<<รวมภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>