<h6>วิทยาลัยเทคโนโลยีสานเหนือ</h6> <h6></h6> <h6>เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านสายอาชีพ</h6> <h6>วิทยาลัยเทคโนโลยีสานเหนือ</h6> <h6>เปิดหลักสูตรดนตรี ปวช ปวส</h6>

 บริการ อื่นๆ
ติดตามข่าวสาร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2544 โดยมี
นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ด้วยความมุ่งมั่นในการต้องการให้ประชาชนในชุมชนแถบบริเวณจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้านวิชาชีพโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ และศึกษาต่อระดับสูงได้ ซึ่งทางโรงเรียนได้ทาการเปิดสอน 2 ประเภทวิชาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี งานการขาย งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานยานยนต์ ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

[ 08/02/2559 ] ตารางสอบนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558
[ 02/02/2559 ] ขั้นตอนการยื่นคำร้องของเเจ้งจบการศึกษา 2/2558


......................................................................................................................................

[ 19/06/2559 ] ต้นเเบบของประเทศไทย "อีสานเหนือโมเดล"

[ 29/05/2560 ] ขอเช็ญร่วมบริจาคโลหิต

[ 11/11/1111 ] 111

[ 07/02/2560 ] เปิดโลกวิิชาการ เปิดบ้านสายอาชีพ

[ 06/09/2559 ] อาชีวศึกษาทวิภาคี

 

ข่าวสารทั้งหมด »

......................................................................................................................................

"เปิดรับสมัครเรียนนักศึกษาใหม่"

รับสมัครเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิ๊กสมัครเรียน »
Share


facebook วิทยาลัย

สถิติการเข้าชม

    สมาชิกทั้งหมด 077576 คน

    เข้าใช้ทั้งหมด 012811 ครั้ง

   จำนวนคนออนไลน์ 000021 คน

.................................................................................
Server Time: 2017-05-29 / 14:46:03

EST TV

วิดีโอเเนะนำ อีสานเหนือ

กิจกรรมวิทยาลัย

[ 26/05/2560 ] พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพ ณ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพ ณ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด.. >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

[ 20/05/2560 ] ภาพบรรยากาศการเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่จังหวัดอยุทยา

ภาพบรรยากาศการเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่จังหวัดอยุทยา.. >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

[ 15/05/2560 ] ภาพบรรยายกาศนักศึกษเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภาพบรรยายกาศนักศึกษเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.. >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

[ 07/05/2560 ] นักศึกษาอีสานเหนือเข้าร่วมกิจกรรม สิงห์ "ช่าง" ทำ

นักศึกษาอีสานเหนือเข้าร่วมกิจกรรม สิงห์ "ช่าง" ทำ.. >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

<<<รวมภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>