<h6>วิทยาลัยเทคโนโลยีสานเหนือ</h6> <h6></h6> <h6>เปิกโลกวิชาการ เปิดบ้านสายอาชีพ </h6> <h6>เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ  ครั้งที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2560   </h6> <h6>วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561</h6> <h6>เปิดหลักสูตรดนตรี ปวช ปวส</h6> <h6>วิทยาลัยเทคโนโลยีสานเหนือ</h6>

 บริการ อื่นๆ
ติดตามข่าวสาร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2544 โดยมี
นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ด้วยความมุ่งมั่นในการต้องการให้ประชาชนในชุมชนแถบบริเวณจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้านวิชาชีพโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ และศึกษาต่อระดับสูงได้ ซึ่งทางโรงเรียนได้ทาการเปิดสอน 2 ประเภทวิชาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี งานการขาย งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานยานยนต์ ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

[ 08/10/2560 ] ตารางเรียนนักเรียน/นักศึกษาภาคเรียน 2/2560
[ 02/02/2559 ] ขั้นตอนการยื่นแจ้งจบการศึกษา 2/2560


......................................................................................................................................

[ 10/06/2560 ] การประกวด ดาว-เดือน Mr.&Miss อีสานเหนือโมเดล ประจำปีการศึกษา 2560

[ 20/05/2560 ] ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 5 มิถุนายน 2560

[ 19/06/2559 ] ต้นเเบบของประเทศไทย "อีสานเหนือโมเดล"

[ 02/02/2559 ] หลักสูตรดนตรี ปวช ปวส เปิดปีการศึกษา 2559

 

ข่าวสารทั้งหมด »

......................................................................................................................................

"เปิดรับสมัครเรียนนักศึกษาใหม่"

รับสมัครเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 คลิ๊กสมัครเรียน »
Share


facebook วิทยาลัย

สถิติการเข้าชม

    สมาชิกทั้งหมด 111017 คน

    เข้าใช้ทั้งหมด 018384 ครั้ง

   จำนวนคนออนไลน์ 000005 คน

.................................................................................
Server Time: 2018-04-24 / 02:15:15

EST TV

วิดีโอเเนะนำ อีสานเหนือ

กิจกรรมวิทยาลัย

<<<รวมภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>