อัพเดทข้อมูล(เพิ่มข้อมูลนักเรียนที่มีการย้ายห้อง)


บันทึกและจัดการข้อมูล เวลาเรียน / คะแนน        


ระบบจัดการผลการเรียน( มส. , 0 , ขร )             


ระบบจัดการข้อมูลชมรม(1/2567)