อัพเดทข้อมูล(เพิ่มข้อมูลนักเรียนที่มีการย้ายห้อง)


บันทึกและจัดการข้อมูล เวลาเรียน / คะแนน