กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพ ณ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพ ณ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาทวิภาคีฮอนด้า อีสานเหนือ สำเร็จการฝึกงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี จากบริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล ประเทศไทยจำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศการเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่จังหวัดอยุทยาภาพบรรยากาศการเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่จังหวัดอยุทยา
รายละเอียด : "การเรียนรู้วิชาคนควบคู่วิชาการ" ทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล อีกก้าวของความสำเร็จ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ นักศึกษาทวิภาคีบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยายกาศนักศึกษเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาพบรรยายกาศนักศึกษเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รายละเอียด : นที่ 15 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาระดับชั้นปวส.ชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาด การบัญชี เเละคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทวิภาคีที่บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาอีสานเหนือเข้าร่วมกิจกรรม สิงห์ "ช่าง" ทำนักศึกษาอีสานเหนือเข้าร่วมกิจกรรม สิงห์ "ช่าง" ทำ
รายละเอียด :
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมสานสัมพันธ์นักเรียน 2560กิจกรรมสานสัมพันธ์นักเรียน 2560
รายละเอียด :
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10