กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.เฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ที่ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ”วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.เฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ที่ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ”
รายละเอียด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.เฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ที่ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ”
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีมอบเงินออม ของนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่น ๓ ประจําปีการศีกษา ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ รวมทั้งสิ้น ๓,๔๔๒,๓๖๘.๔๔ บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยหกสิบ แปดบาทสี่สิบสี่สตางค์)พิธีมอบเงินออม ของนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่น ๓ ประจําปีการศีกษา ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ รวมทั้งสิ้น ๓,๔๔๒,๓๖๘.๔๔ บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยหกสิบ แปดบาทสี่สิบสี่สตางค์)
รายละเอียด : พิธีมอบเงินออม ของนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่น ๓ ประจําปีการศีกษา ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ รวมทั้งสิ้น ๓,๔๔๒,๓๖๘.๔๔ บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยหกสิบ แปดบาทสี่สิบสี่สตางค์)
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

คณะผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือและโรงเรียนการเดินเรือสปีดดี้ เข้าเยี่ยมนักศึกษาโครงการเรือสำราญ ที่เรือ Sea horseเรือนำเที่ยวที่ทันสมัยที่สุดในไทยคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือและโรงเรียนการเดินเรือสปีดดี้ เข้าเยี่ยมนักศึกษาโครงการเรือสำราญ ที่เรือ Sea horseเรือนำเที่ยวที่ทันสมัยที่สุดในไทย
รายละเอียด : คณะผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือและโรงเรียนการเดินเรือสปีดดี้ เข้าเยี่ยมนักศึกษาโครงการเรือสำราญ ที่เรือ Sea horseเรือนำเที่ยวที่ทันสมัยที่สุดในไทย
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัทสตาร์แอร์ จำกัด เดินทางฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นรุ่นที่ 2 ของปีนี้ ต่อจากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย จำกัดนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัทสตาร์แอร์ จำกัด เดินทางฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นรุ่นที่ 2 ของปีนี้ ต่อจากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย จำกัด
รายละเอียด : นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัทสตาร์แอร์ จำกัด เดินทางฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นรุ่นที่ 2 ของปีนี้ ต่อจากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด รอบเดินทางรุ่นแรกปีการศึกษา2566 จำนวน(100) คนภาพบรรยากาศนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด รอบเดินทางรุ่นแรกปีการศึกษา2566 จำนวน(100) คน
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด รอบเดินทางรุ่นแรกปีการศึกษา2566 จำนวน(100) คน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123