กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด : พิธีไหว้ค รู ประจำปีการศึกษา 2560
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

มินิคอนเสริต์สุดมันส์กับวงดนตรีลูกทุ่งอีสานเหนือ และศิลปิน อารต ธนาวัฒน์ และ พร จันทพรมินิคอนเสริต์สุดมันส์กับวงดนตรีลูกทุ่งอีสานเหนือ และศิลปิน อารต ธนาวัฒน์ และ พร จันทพร
รายละเอียด : มินิคอนเสริต์สุดมันส์กับวงดนตรีลูกทุ่งอีสานเหนือ และศิลปิน อารต ธนาวัฒน์ "บักใบ้" และ พร จันทพร “ปูหนีบอิปิ”
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การประกวด ดาว-เดือน Mr.&Miss อีสานเหนือโมเดล วิทยาลัยเทคโนโลยีอสานเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560การประกวด ดาว-เดือน Mr.&Miss อีสานเหนือโมเดล วิทยาลัยเทคโนโลยีอสานเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด : การประกวด ดาว-เดือน Mr.&Miss อีสานเหนือโมเดล วิทยาลัยเทคโนโลยีอสานเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 สรุปผลการประกวด - นางสาวณิชากร บุญมาตุ่น ดาวอีสานเหนือ 2560 - นายพลากร พิมพร เดือนอีสานเหนือ 2560 - นางสาวชฏาพร กะลืมพันธ์ Miss อีสานเหนือโมเดล 2560 - นายชลวิช กุลกั้ง MR.อีสานเหนือโมเดล 2560 - นายพงษ์นรินท์ ทองมี ขวัญใจอีสานเหนือ 2560
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง "สุภาพชน คนอาชีวะ "โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง "สุภาพชน คนอาชีวะ "
รายละเอียด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้เข้าร่วม โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง "สุภาพชน คนอาชีวะ " ระหว่างวันที่ 14 - 17 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมวีเทรน ดอนเมือง กรุงเทพฯ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิตภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11