กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

านสัมมนาวิชาชีพ ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนยุติธรรม และกฏหมายน่ารู้ที่มีการออกเป็นกฏหมายใหม่ ในหัวข้อ “โครงการอบรมสร้างการรับรู้กฎหมายให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อป้องกันการกระทำความผิดและป้องกันการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม” โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีานสัมมนาวิชาชีพ ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนยุติธรรม และกฏหมายน่ารู้ที่มีการออกเป็นกฏหมายใหม่ ในหัวข้อ “โครงการอบรมสร้างการรับรู้กฎหมายให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อป้องกันการกระทำความผิดและป้องกันการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม” โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
รายละเอียด : นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา ผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้กล่าวต้อนรับ ท่านทวีศักดิ์ สาระทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัด ได้ให้เกียรติเป็นประธานและวิทยากรในการเปิดงานสัมมนาวิชาชีพ ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนยุติธรรม และกฏหมายน่ารู้ที่มีการออกเป็นกฏหมายใหม่ ในหัวข้อ “โครงการอบรมสร้างการรับรู้กฎหมายให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อป้องกันการกระทำความผิดและป้องกันการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม” โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี โดยมีหัวข้อน่าสนใจมาก ๆ ดังนี้ 1.พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา 2.พระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 3.พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา 4. ประมวลกฎหมายยาเสพติด 5. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์และภัยไซเบอร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หลายท่าน จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี มีนักศึกษาสาขาการตลาด ชั้น ปวช.ปีที่ 2 และปวช. 3 และปวส.ปีที่ 2 เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 121 คน ซึ่งนักศึกษามีความสนใจเป็นอย่างดีและมีการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติต่างๆที่ได้มาให้ความรู้ในวันนี้และนักเรียนนักศึกษาสามารถนำความรู้นี้ไปเผยแพร่เล่าสู่ผู้ปกครองที่บ้านฟังได้
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

สาขาการบัญชี ได้จัดสัมมนาอาชีพ ในหัวข้อ “งานบัญชีในธุรกิจธนาคาร” โดยท่านวิทยากร คุณธนวัฒน์ วังคำแหง , คุณพลอยนภัส พิมพากุล และ คุณวรัญญา โคตรชมภู ผู้จัดการธนาคารทหารไทยธนชาตสาขาสาขาอุดรดุษฎี , สาขา เซ็นทรัลอุดรธานี และสาขาหนองคายสาขาการบัญชี ได้จัดสัมมนาอาชีพ ในหัวข้อ “งานบัญชีในธุรกิจธนาคาร” โดยท่านวิทยากร คุณธนวัฒน์ วังคำแหง , คุณพลอยนภัส พิมพากุล และ คุณวรัญญา โคตรชมภู ผู้จัดการธนาคารทหารไทยธนชาตสาขาสาขาอุดรดุษฎี , สาขา เซ็นทรัลอุดรธานี และสาขาหนองคาย
รายละเอียด : สาขาการบัญชี ได้จัดสัมมนาอาชีพ ในหัวข้อ “งานบัญชีในธุรกิจธนาคาร” โดยท่านวิทยากร คุณธนวัฒน์ วังคำแหง , คุณพลอยนภัส พิมพากุล และ คุณวรัญญา โคตรชมภู ผู้จัดการธนาคารทหารไทยธนชาตสาขาสาขาอุดรดุษฎี , สาขา เซ็นทรัลอุดรธานี และสาขาหนองคาย มีนักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้น ปวช.ปีที่ 3 และปวส.ปีที่ 2 เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 100 คน ซึ่งนักศึกษามีความสนใจอย่างมากและมีการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานบัญชีในระบบธนาคาร มีขั้นตอนอย่างไรและต้องทำงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากการทำบัญชี เป็นแนวทางให้นักศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม สวัสดีปีใหม่ 2567 and MERRY CHRISTMASกิจกรรม สวัสดีปีใหม่ 2567 and MERRY CHRISTMAS
รายละเอียด : กิจกรรม สวัสดีปีใหม่ 2567 and MERRY CHRISTMAS
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

อีสานเหนือเกมครั้งที่ 22อีสานเหนือเกมครั้งที่ 22
รายละเอียด : อีสานเหนือเกมครั้งที่ 22 วันที่ 18-19 ธันวาคม 2566
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การบริจาคโลหิต2/2566การบริจาคโลหิต2/2566
รายละเอียด : งานบริจาคโลหิต ฝ่ายกิจการนักศึกษาขอขอบคุณที่ปรึกษาทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักศึกษาร่วมสร้างความดี โดยการบริจาคโลหิตในวันนี้
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139