กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาพบรรยากาศการนิเทศนักเรียนฝึกงานภายใน 2/2560ภาพบรรยากาศการนิเทศนักเรียนฝึกงานภายใน 2/2560
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศการนิเทศนักเรียนฝึกงานภายใน 2/2560
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด : ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาทวิภาคีฮอนด้าอีสานเหนือ เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด อยุธยานักศึกษาทวิภาคีฮอนด้าอีสานเหนือ เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด อยุธยา
รายละเอียด : นักศึกษาทวิภาคีฮอนด้าอีสานเหนือ เดินทาง เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด อยุธยา
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ปฐมนิเทศ ผู้ปกครองและนักศึกษาทวิภาคีฮอนด้าอีสานเหนือ เดินทางไปฝึกงาน ที่บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัดปฐมนิเทศ ผู้ปกครองและนักศึกษาทวิภาคีฮอนด้าอีสานเหนือ เดินทางไปฝึกงาน ที่บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด : ปฐมนิเทศ ผู้ปกครองและนักศึกษาทวิภาคีฮอนด้าอีสานเหนือ เดินทางไปฝึกงาน ที่บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

อีสานเหนือศูนย์บริการ สงกรานต์ปลอดภัยอีสานเหนือศูนย์บริการ สงกรานต์ปลอดภัย
รายละเอียด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ พร้อมบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรี ให้ทุกท่านถึงบ้านอย่างปลอดภัย พร้อม ในการเดินทางสงกรานต์ปลอดภัย
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55