กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

คณะตรวจติดตามดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและหน่วยส่งเสริมการวิชาการใน โครงการทุนสายอาชีพนวัตกรรมขั้นสูง เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือคณะตรวจติดตามดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและหน่วยส่งเสริมการวิชาการใน โครงการทุนสายอาชีพนวัตกรรมขั้นสูง เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
รายละเอียด : คณะตรวจติดตามดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและหน่วยส่งเสริมการวิชาการใน โครงการทุนสายอาชีพนวัตกรรมขั้นสูง เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาที่สำเร็จฝึกงานในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยาการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาที่สำเร็จฝึกงานในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยา
รายละเอียด : การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาที่สำเร็จฝึกงานในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยา วันจันทร์ ที่28 เดือนตุลาคม 2562 ณ ห้องรวงข้าว วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม ปลุกพลังสร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)กิจกรรม ปลุกพลังสร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)
รายละเอียด : กิจกรรม ปลุกพลังสร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีรับมอบใบประกาศนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกงาน บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด รุ่นที่ 21พิธีรับมอบใบประกาศนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกงาน บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด รุ่นที่ 21
รายละเอียด : พิธีรับมอบใบประกาศนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกงาน บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด รุ่นที่ 21
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

คณะผู้บริหาร และอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ร่วมพิธี วางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุฬาจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันปิยะมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีคณะผู้บริหาร และอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ร่วมพิธี วางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุฬาจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันปิยะมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
รายละเอียด : คณะผู้บริหาร และอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ร่วมพิธี วางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุฬาจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันปิยะมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107