กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

งาน "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านสายอาชีพ ครั้งที่ 2 "งาน "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านสายอาชีพ ครั้งที่ 2 "
รายละเอียด : วันที่ 6/2/2561 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน " เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านสายอาชีพ ครั้ง 2 " ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ศูนย์คุณธรรม เยี่ยมวิทยาลัยโครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบ สร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ” ประจำปีการศึกษา 2560ศูนย์คุณธรรม เยี่ยมวิทยาลัยโครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบ สร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ” ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด : ศูนย์คุณธรรม เยี่ยมวิทยาลัยโครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบ สร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ” ประจำปีการศึกษา 2560
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย
รายละเอียด : โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ณ อุดรธาานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดรธานี วันที่ 31/1/2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมเข้าค่ายจริยธรรมสาขาช่างยนต์ ณ วัดป่าโนนกุดกิจกรรมเข้าค่ายจริยธรรมสาขาช่างยนต์ ณ วัดป่าโนนกุด
รายละเอียด : กิจกรรมเข้าค่ายจริยธรรมสาขาช่างยนต์ ณ วัดป่าโนนกุด ร่วมกันพัฒนาวัด ลอกสระบัว,ล้างห้องน้ำ, ซ่อมไฟห้องน้ำ,กวาดลานวัด,ถางหญ้า ฝึกสมาธิ ให้มีสติ ไม่ประมาท เป็นหนึ่งในกิจกรรมในการพัฒนาเรียนรู้ วิชาคน ให้พร้อมสู่สถานประกอบการในอนาคต
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การประชุมผู้ปกครองการประชุมผู้ปกครอง
รายละเอียด : การประชุมผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมโรงสี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86