กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกงานที่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)นักศึกษาในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกงานที่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)
รายละเอียด : วันที่ 21 กันยายน 2556 นักศึกษาในระบบทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดินทางไปฝึกงานที่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) ในการเดินทางไปส่งนักศึกษาครั้งนี้มีคณะอาจารย์เดินทางไปส่งนักศึกษาจำนวน 2 คนได้แก่ 1.อาจารย์ต่อเกียรติ ธาราเสาวรภย์ 2.อาจารย์ชาญชัย บุตรแก้ว
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ทีมวอลเลย์บอลหญิง อีสานเหนือ เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาธนาคารโรงเรียนทีมวอลเลย์บอลหญิง อีสานเหนือ เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาธนาคารโรงเรียน
รายละเอียด : วันที่ 21 กันยายน 2561 ทีมวอลเลย์บอลหญิง เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาธนาคารโรงเรียน ประเภทวอลเลย์บอลหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์สอบสัมภาษณ์ในโครงการ Singha R-Inturn 8 ณ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้งนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์สอบสัมภาษณ์ในโครงการ Singha R-Inturn 8 ณ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง
รายละเอียด : วันที่ 15 กันยายน 2561 นายจักรกฤษ ภักสงศรี และนางสาวเมธาวี ตู้พิมาย นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ผ่านเข้ารอบเป็น 40 คนสุดท้ายจากวิทยาลัยทั่วประเทศไทย เข้าสอบสัมภาษณ์ในโครงการ Singha R-Inturn 8 ณ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมลูกอีสานเหนือร่วมใจบริจาคโลหิตกิจกรรมลูกอีสานเหนือร่วมใจบริจาคโลหิต
รายละเอียด : วันที่ 4 กันยายน 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้จัดกิจกรรม " ลูกอีสานเหนือร่วมใจบริจาคโลหิต" โดยมี คณะผุ้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับคลังเลือดโรงพยาบาล ศูนย์อุดรธานี ณ ห้องประชุมฉางข้าว วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การสัมมนาพิเศษในหัวข้อ เรื่อง ชีวิตในการทำงานตอน"แค่สู้ เรียนรู้ชีวิต" วิทยายกรโดยคุณพิเศษคุณ ฐาปนี โปร่งรัศมี รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด (บริษัท บัณฑิตแนะแนว จำกัด)การสัมมนาพิเศษในหัวข้อ เรื่อง ชีวิตในการทำงานตอน"แค่สู้ เรียนรู้ชีวิต" วิทยายกรโดยคุณพิเศษคุณ ฐาปนี โปร่งรัศมี รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด (บริษัท บัณฑิตแนะแนว จำกัด)
รายละเอียด : วันที่ 4 กันยายน 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษคุณ ฐาปนี โปร่งรัศมี รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท บัณฑิตแนะแนว จำกัด มาในงานสัมมนาเพื่อบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง ชีวิตในการทำงานตอน"แค่สู้ เรียนรู้ชีวิต" เพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการและมีเป้าหมายในการใช้ชีวิต โดยมีนักศึกษาปวส. 2 บริหารธุรกิจเข้าร่วมสัมมนา
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107