กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

รณรงค์ลงประชามติรณรงค์ลงประชามติ
รายละเอียด : 4 สิงหาคม 2559 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือเข้าร่วมกิจกรรม "Big Day อุดรธานี " รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปลงประชามติ โดย นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังวัดอุดรธานี พร้อมด้วยส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังประชาชน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองกว่า 2,000 คน พร้อมด้วยขบวนรถบิ๊กไบท์ จักรยานยนต์ และสามล้อสกายแล็ป กว่า 200 คน ขบวนสิงโตและกลองยาวร่วมเดินรณรงค์เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงท้าย “Big Day จังหวัดอุดรธานี” ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ “ 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง” พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิลงประชามติในเวลา 08.00-16.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่จะถึงนี้
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมทัศนศึกษา2559กิจกรรมทัศนศึกษา2559
รายละเอียด : 3 - 5 สิงหาคม 2559 อีสานเหนือจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนของแต่ละสาขาวิชาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้นักศึกษา เตรียมความพร้อมในการออกสู่สถานประกอบการและการใช้ชีวิตประจำวันในสังคมซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นในทุก ๆ ปีการศึกษา
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การเเข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด est tv ฟุตซอล คับ ครั้งที่ 2การเเข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด est tv ฟุตซอล คับ ครั้งที่ 2
รายละเอียด : ปิดฉากลงอย่างสวยงาม กับพีธีปิดการเเข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด "est tv ฟุตซอล คับ " ครั้งที่ 2 โดยมี นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา รองฝ่ายทวิภาคี มาเป็นประธานปิดการเเข่งขันเเละมอบรางวัล ขอบคุณผู้สนับสนุน 1.วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2.ชมรมอีสานเหนือ ทีวี EST TV 3.ร้าน share 4.บริการหอพัก อ.จันจิรา 5.BK.COM
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การประกวด Freshy Esarntechการประกวด Freshy Esarntech
รายละเอียด : บทสรุปของการประกวด Freshy Esarntech วันนี้นะครับ สำหรับทุกคนที่กำลังรอคอย รางวัลดาวอีสานเหนือ ตกเป็นของ E16 นางสาวพรพิมล ชนไฮ สาขาพาณิชย์ รางวัลเดือนอีสานเหนือ ตกเป็นของ นายวีระชัย อินทรสงเคราะห์ สาขาช่างยนต์ รางวัลขวัญใจช่างภาพ ตกเป็นของ E16 นางสาวนฤมล พิลาเนศ สาขาพาณิชย์ รางวัลผู้มีบุคลิกภาพดีตกเป็นของ E40 นางสาวรัตติยาภรณ์ มโนวัน สาขาการตลาด รางวัลขวัญใจอีสานเหนือ ตกเป็นของ E50 นายวรวุฒิ ดีวิเศษ สาขาการตลาด ได้คะแนน 8,630 คะแนน (Facbook:วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ, Chloempol Wuttinanthanisa , ชมรมศิษย์เก่าอีสานเหนือ และดอกไม้ในวันประกวด รางวัล มิส MISS ตกเป็นของ E48 นางสาวพรพิพัฒน์ ไผ่ป้องสาขาบัญชี รางวัล มิสเตอร์ MR. อีสานเหนือโมเดล ตกเป็นของ นายศุภชัย ปะโนรัมย์ E45 สาขาเทคนิคยานยนต์ ปีหน้าฟ้าใหม่..พบกันใหม่กับ Freshy Esarntech 2017 ปีนี้หวังว่าจะทำภารกิจได้ดี เป็นแบบอย่างของรุ่นน้องที่ดีทุกคน Brand Amassador Esarntech Technological College.
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือพิธีเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
รายละเอียด : "ธนาคารออมสิน ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ส่งเสริมการออมในระดับเยาวชนและการบริหารจัดการทางการเงินในรูปแบบธนาคารโรงเรียน" วันที่( 7 ก.ค. 59) ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารโรงเรียน พร้อมเป็นสักขีพยานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการธนาคารโรงเรียน ระหว่างธนาคารออมสินและวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในสถาบันการศึกษามีความรู้ด้านการจัดการทางการเงิน ตลอดจนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรับผิดชอบ ส่งเสริมการออมตั้งแต่ระดับเยาวชน อันเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ให้นักเรียนได้รู้จักระบบบริหารทางการเงินอย่างแท้จริง โดยมีนางสาวสุปรีดี เสนานุช ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สาขาเทสโก้-นาดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีคณะอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีและร่วมเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เป็นสถานศึกษาที่สร้างคนที่สถานประกอบการอยากได้ เป็นวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการดำเนินการ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ทางธนาคารออมสินได้อนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงาน และทำการฝึกอบรมการเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัย จนมีความรู้ความสามารถในการดำเนินการ และให้บริการอย่างเต็มรูปแบบได้ โดยมีธนาคารออมสินสาขาเทสโก้โลตัส นาดี อุดรธานี เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและรับ-ส่งเงินระหว่างวิทยาลัยและธนาคาร
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81