กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

โลประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษามีผลงาน "ดีเด่น" ด้านการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมภูมิคุ้มกันในโรงเรียน/สถานศึกษาโลประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษามีผลงาน "ดีเด่น" ด้านการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมภูมิคุ้มกันในโรงเรียน/สถานศึกษา
รายละเอียด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้รับโลประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษามีผลงาน "ดีเด่น" ด้านการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมภูมิคุ้มกันในโรงเรียน/สถานศึกษา ในงาน "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ป้ญหายาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติด ณ ห้องอุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด : พิธีไหว้ค รู ประจำปีการศึกษา 2560
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

มินิคอนเสริต์สุดมันส์กับวงดนตรีลูกทุ่งอีสานเหนือ และศิลปิน อารต ธนาวัฒน์ และ พร จันทพรมินิคอนเสริต์สุดมันส์กับวงดนตรีลูกทุ่งอีสานเหนือ และศิลปิน อารต ธนาวัฒน์ และ พร จันทพร
รายละเอียด : มินิคอนเสริต์สุดมันส์กับวงดนตรีลูกทุ่งอีสานเหนือ และศิลปิน อารต ธนาวัฒน์ "บักใบ้" และ พร จันทพร “ปูหนีบอิปิ”
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การประกวด ดาว-เดือน Mr.&Miss อีสานเหนือโมเดล วิทยาลัยเทคโนโลยีอสานเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560การประกวด ดาว-เดือน Mr.&Miss อีสานเหนือโมเดล วิทยาลัยเทคโนโลยีอสานเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด : การประกวด ดาว-เดือน Mr.&Miss อีสานเหนือโมเดล วิทยาลัยเทคโนโลยีอสานเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 สรุปผลการประกวด - นางสาวณิชากร บุญมาตุ่น ดาวอีสานเหนือ 2560 - นายพลากร พิมพร เดือนอีสานเหนือ 2560 - นางสาวชฏาพร กะลืมพันธ์ Miss อีสานเหนือโมเดล 2560 - นายชลวิช กุลกั้ง MR.อีสานเหนือโมเดล 2560 - นายพงษ์นรินท์ ทองมี ขวัญใจอีสานเหนือ 2560
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง "สุภาพชน คนอาชีวะ "โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง "สุภาพชน คนอาชีวะ "
รายละเอียด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้เข้าร่วม โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง "สุภาพชน คนอาชีวะ " ระหว่างวันที่ 14 - 17 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมวีเทรน ดอนเมือง กรุงเทพฯ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86