กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

สัมนาเครือข่ายเกษตรกร เพื่อยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสัมนาเครือข่ายเกษตรกร เพื่อยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
รายละเอียด : คณะอาจารย์ วิทยาลียเทคโนโลีอีสานเหนือ เข้าร่วมสัมนาเครือข่ายเกษตรกร เพื่อยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การสัมมนาในหัวข้อ ภูมิปัญญาท้องถิ่นแขนงหมอลำพื้นบ้าน"การสัมมนาในหัวข้อ ภูมิปัญญาท้องถิ่นแขนงหมอลำพื้นบ้าน"
รายละเอียด : การสมันาในหัวข้อ"ภูมิปัญญาท้องถิ่นแขนงหมอลำพื้นบ้าน" ณ ห้องประชุมโรงสี วัิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ วิทยากร คุณแม่ยุภาพร สายลมเย็น รองนายกสมาคมหมอลำพื้นบ้าน จังหวัดอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การประกวด Freshy อีสานเหนือ 2561การประกวด Freshy อีสานเหนือ 2561
รายละเอียด : ภาพบรรยากาศ การประกวด Freshy อีสานเหนือ 2561 มีการประกวด MR. & MISS และ อีสานเหนือโมเดล วันที่ 28 มิ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมฉางข้าว วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
รายละเอียด : ภาพบรรยายกาศ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐสายอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐสายอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายละเอียด : ผู้บริหาร อาจารย์ และ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าร่วม กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐสายอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ( วช ) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( สอศ ) ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2561 ณ เจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86