กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่
รายละเอียด : ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ในรูปเเบบทวิภาคี อีสานเหนือโมเดล
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ราตรีทอรักถักสายใจ...สู่ก้าวใหม่ด้วยใจมั่นราตรีทอรักถักสายใจ...สู่ก้าวใหม่ด้วยใจมั่น
รายละเอียด : ราตรีทอรักถักสายใจ...สู่ก้าวใหม่ด้วยใจมั่น ณ เจริญโฮเต็ลอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา
รายละเอียด : พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.และปวส. ประจำปีการศึกษา 2558 ณ เจริญโฮเต็ลอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ศึกษาดูงาน นักศึกษาภาคสมทบศึกษาดูงาน นักศึกษาภาคสมทบ
รายละเอียด : ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาภาคสมทบ ณ วังเวียง ประเทศลาว วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ลูกเสือ อีสานเหนือลูกเสือ อีสานเหนือ
รายละเอียด : ลูกเสือ อีสานเหนือ ที่ตั้งค่ายมาจากวิลัย ถึงแยกบ้านคำบงเจริญสุข
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11