กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 7 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกิจกรรม กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 7 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รายละเอียด : วันที่ 29/12/62. วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือโดย. นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ว่าที่รต.กิตติพงษ์ ชัยแสงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้มอบหมายให้นางสาวธนพร ตะนูรักษ์ งานบริจาคโลหิตนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 7 มีนักศึกษาเข้าร่วมงานจำนวน46คน โดยประธานในพิธี ผศ.ดร.กฤตฎ์. ชมภูวิเศษ. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกล่าวเปิดงานและมอบเกียรติบัตร ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดย... เวลา 10.00 น.รองอธิการบดีกล่าวเปิดงาน เวลา.10.30.น.มอบใบประกาศเกียรติคุณกับสถาบันที่เข้าร่วมงาน เวลา 11.00 น. ชมการแสดงของทีม Dance จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ และการแสดงของทีม Dance. จากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล เวลา13.00น.ฟังการบรรยายพิเศษสำหรับผู้กู้ยืมกยศ.และการชำระหนี้ กยศ. ประกอบการบริจาคโลหิต
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ทีม E-SARN TECH ผ่านเข้ารอบ 24 ทีมสุดท้าย โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 14ทีม E-SARN TECH ผ่านเข้ารอบ 24 ทีมสุดท้าย โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 14
รายละเอียด : วันที่ 26 มกราคม 2563 ทีม E-SARN TECH นายคณิศร ชาวกล้า,นายจงใจ ผิวดำ, นายวิศรุต ยอดพุทะ นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ ได้เดินทางมารับใบประกาศ โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 14 ห้องประชุมบุญรอด บริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่น และได้เข้ารอบ 24 ทีมสุดท้ายจาก 350 ทีม และเป็นวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวที่ได้เข้ารอบ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

วันที่ 25 มกราคม วันสถาปนา วิทยาลัยอีสานเหนืออำเภอเมืองวันที่ 25 มกราคม วันสถาปนา วิทยาลัยอีสานเหนืออำเภอเมือง
รายละเอียด : วันที่ 25 มกราคม วันสถาปนา วิทยาลัยอีสานเหนืออำเภอเมือง ขอให้ศิษย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ และศิษย์เก่าอีสานเหนือ ทุกคน ช่วยกันธำรงไว้ซึ่ง อุดมการณ์การทำการศึกษา ของเรา "เราจะสร้างคนที่สถานประกอบการอยากได้ "ตลอดไปครับ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ฝ่ายบริหารและอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุง ข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง วันที่ 19-20 มกราคม อาคารอิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานครฝ่ายบริหารและอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุง ข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง วันที่ 19-20 มกราคม อาคารอิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด : ฝ่ายบริหารและอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุง ข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2563 ณ อาคารอิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความยินดีกับ คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรครู เนื่องในวันครู ประจำปี 2563ขอแสดงความยินดีกับ คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรครู เนื่องในวันครู ประจำปี 2563
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดีกับ คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรครู เนื่องในวันครู ประจำปี 2563
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86