กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดืนทางไปฝึกวิชาชีพ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ จังหวัดอยุธยานักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดืนทางไปฝึกวิชาชีพ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ จังหวัดอยุธยา
รายละเอียด : นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือโมเดลเดืนทางไปฝึกวิชาชีพ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ จังหวัดอยุธยา
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. 1 ประจำปีการศึกษา 2562การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. 1 ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด : การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมฉางข้าว วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ จากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ จากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด
รายละเอียด : พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ จากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาทวิภาคี honda อีสานเหนือออกเดินทาง เพื่อไปฝึกอาชีพเป็นระยะเวลา 1 ปี ที่บริษัทฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัดนักศึกษาทวิภาคี honda อีสานเหนือออกเดินทาง เพื่อไปฝึกอาชีพเป็นระยะเวลา 1 ปี ที่บริษัทฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด
รายละเอียด : นักศึกษาทวิภาคี honda อีสานเหนือออกเดินทาง เพื่อไปฝึกอาชีพเป็นระยะเวลา 1 ปี ที่บริษัทฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือบริษัทโทโฮกุไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จํากัด ออกเดินทางฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นระยะเวลา 1 ปีนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือบริษัทโทโฮกุไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จํากัด ออกเดินทางฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นระยะเวลา 1 ปี
รายละเอียด : นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือบริษัทโทโฮกุไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จํากัด ออกเดินทางฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นระยะเวลา 1 ปี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86