กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

วันที่ 25 มกราคม วันสถาปนา วิทยาลัยอีสานเหนืออำเภอเมืองวันที่ 25 มกราคม วันสถาปนา วิทยาลัยอีสานเหนืออำเภอเมือง
รายละเอียด : วันที่ 25 มกราคม วันสถาปนา วิทยาลัยอีสานเหนืออำเภอเมือง ขอให้ศิษย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ และศิษย์เก่าอีสานเหนือ ทุกคน ช่วยกันธำรงไว้ซึ่ง อุดมการณ์การทำการศึกษา ของเรา "เราจะสร้างคนที่สถานประกอบการอยากได้ "ตลอดไปครับ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ฝ่ายบริหารและอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุง ข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง วันที่ 19-20 มกราคม อาคารอิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานครฝ่ายบริหารและอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุง ข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง วันที่ 19-20 มกราคม อาคารอิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด : ฝ่ายบริหารและอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุง ข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2563 ณ อาคารอิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความยินดีกับ คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรครู เนื่องในวันครู ประจำปี 2563ขอแสดงความยินดีกับ คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรครู เนื่องในวันครู ประจำปี 2563
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดีกับ คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรครู เนื่องในวันครู ประจำปี 2563
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษา แผนกช่างยนต์ ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าศึกษา ดูงาน ด้านวิศวกรรม งานยานยนต์สมัยใหม่ จาก บริษัท MG MOTOR อุดรธานีนักศึกษา แผนกช่างยนต์ ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าศึกษา ดูงาน ด้านวิศวกรรม งานยานยนต์สมัยใหม่ จาก บริษัท MG MOTOR อุดรธานี
รายละเอียด : วันที่ 14 มกราคม 2563 นักศึกษา แผนกช่างยนต์ ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าศึกษา ดูงาน ด้านวิศวกรรม งานยานยนต์สมัยใหม่ จาก บริษัท MG MOTOR อุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับปวช. ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับปวช. ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด : การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับปวช. ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมฉางข้าว วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาเนหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107