กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาที่จะเดินทางไปฝึกอาชีพ ที่บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ที่ โรงงานอยุธยาการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาที่จะเดินทางไปฝึกอาชีพ ที่บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ที่ โรงงานอยุธยา
รายละเอียด : การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาที่จะเดินทางไปฝึกอาชีพ ที่บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ที่ โรงงานอยุธยา ณ ห้องประชุมโรงสี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ทีม ESARN TECH ที่ผ่านเข้ารอบ 24 ทีม โครงการสิงห์สร้าง สรรค์คนทีวีปี 14ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ทีม ESARN TECH ที่ผ่านเข้ารอบ 24 ทีม โครงการสิงห์สร้าง สรรค์คนทีวีปี 14
รายละเอียด : ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ทีม ESARN TECH ที่ผ่านเข้ารอบ 24 ทีม โครงการสิงห์สร้าง สรรค์คนทีวีปี 14 (โดยมีเข้าร่วมแข่งขั้นจำนวน 350 ทีมจาททั่วไประเทศ) เพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงภาพยนต์กันตนา มูฟวี่มอล์ (สตูดิดอกันตนา รัชดา เหม่งจ่าย) วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาทวิภาคีอีสานเดินทางไปฝึกอาชีพ บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)นักศึกษาทวิภาคีอีสานเดินทางไปฝึกอาชีพ บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด : นักศึกษาทวิภาคีอีสานเดินทางไปฝึกอาชีพ บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นิเทศนักศึกษา บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัดนิเทศนักศึกษา บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด : นิเทศนักศึกษา บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือเดินทางไปฝึกวิชาชีพ บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัดนักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือเดินทางไปฝึกวิชาชีพ บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด
รายละเอียด : นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือเดินทางไปฝึกวิชาชีพ บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107