กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

นิเทศนักศึกษาทวิภาคีฮอนด้าออโตโมบิล ประเทศไทย จํากัดนิเทศนักศึกษาทวิภาคีฮอนด้าออโตโมบิล ประเทศไทย จํากัด
รายละเอียด : นิเทศนักศึกษาทวิภาคีฮอนด้าออโตโมบิล ประเทศไทย จํากัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นิเทศนักศึกษาฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัดนิเทศนักศึกษาฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
รายละเอียด : นิเทศนักศึกษาฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
รายละเอียด : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนนักศึกษาวิทยาล้ยเทคโนโลยีอีสานเหนือเข้าร่วม โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุม ฉางข้าว วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

การอบรมเพาะกาย วิทยากรโดย ชมรมเพาะกายจังหวัดอุดรธานีการอบรมเพาะกาย วิทยากรโดย ชมรมเพาะกายจังหวัดอุดรธานี
รายละเอียด : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาแผนกช่างยนต์ เข้าร่วมการอบรมเพาะกาย วิทยากรโดย ชมรมเพาะกายจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาองค์การวิชาชีพร่วมกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ ในงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือนักศึกษาองค์การวิชาชีพร่วมกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ ในงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายละเอียด : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาองค์การวิชาชีพเข้าร่วมกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ ในงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "รวมพลังความดีด้วยวิถีธรรมวิถีวัฒนธรรม พอเพียง สุจริต จิตอาสา @ESAN" ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86